Veelgestelde vragen.

Heb je een vraag? Hieronder staan de meest gestelde vragen aan Skar. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met één van onze klantadviseurs via klantcontact@skar.nl of telefonisch via 026 - 445 71 57.

Hoe gaat Skar om met het coronavirus?
Alle informatie omtrent het coronavirus vind je op de pagina skar.nl/corona.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Inschrijven is vrijblijvend. Skar kan je hiervoor een persoonlijk aanbod doen. Schrijf je kind direct in.
Heb je een vraag hierover? De afdeling Klantadvies is bereikbaar op 026 - 445 71 57 en staat je graag te woord.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor peuterwerk? 
Peuterwerk valt onder dagopvang. Wanneer je bij 'Opvangvorm' kiest voor 'Dagopvang', kun je vervolgens een locatie selecteren waar wij peuterwerk aanbieden.

Hoe kan ik de kinderopvang opzeggen?
Opzeggen doe je schriftelijk: per brief of e-mail naar klantcontact@skar.nl. De opzegtermijn is per dag opzegbaar en de opzegtermijn is 1 maand. Wij houden de datum van binnenkomst van jouw brief of e-mail aan bij het verwerken van jouw opzegging.

Wat moet ik invullen bij Burgerservicenummer  (BSN) als mijn kind nog niet is geboren?
Wanneer jouw kind nog niet geboren is, kun je dit veld leeg laten. 

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag? 
Na aanmelding krijg je een bevestiging van inschrijving per e-mail. Dit is nog geen contract. De klantadviseur neemt ongeveer 6 maanden voor de gewenste startdatum schriftelijk of telefonisch contact met je op. 
Wanneer je je kind inschrijft met een startdatum binnen een half jaar, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe kan ik mijn aanvraag wijzigen? 
Je kunt jouw wijziging doorgeven via klantcontact@skar.nl.

Het inschrijfformulier loopt vast op een bepaalde pagina, hoe kan dit? 
Het inschrijfformulier bevat een aantal velden die verplicht ingevuld moeten worden. Als deze velden niet of niet correct ingevuld worden, kun je niet verder en verschijnt er een rood vlak met de melding welk veld nog ingevuld moet worden. 

Is er een wachtlijst? 
Of er een wachtlijst is, is afhankelijk van de leeftijd van jouw kind, de ingangsdatum, de gewenste dagen en de gekozen locatie. Wij proberen altijd te voldoen aan de wensen van jouw aanvraag. Indien dit niet (geheel) mogelijk is, proberen we een passend alternatief voor te stellen.

Mijn kind gaat naar de dagopvang en wordt 4 jaar. Is er plaats op de bso? 
Voor een soepele overgang tussen de dagopvang en de bso (buitenschoolse opvang) adviseren wij om jouw kind op tijd aan te melden. Dat kan al wanneer je kind 2,5 jaar is.
Wil je meer informatie over de koppeling school – locatie, neem dan contact op via e-mail: klantcontact@skar.nl of telefonisch via 026 - 445 71 57.

Waar vind ik de leveringsvoorwaarden? 
De leveringsvoorwaarden vind je op deze pagina

Waar vind ik het informatieboekje van de bso /dagopvang? 
Het informatieboekje voor dagopvang vind je op deze pagina en voor bso op deze pagina.

Zijn er inschrijfkosten verbonden aan mijn aanmelding?
Nee, Skar rekent geen inschrijfkosten. 

Waar vind ik Skar?
Skar heeft vestigingen in Arnhem, Gemeente Renkum, Lingewaard en Over Betuwe. Op deze pagina vind je eenvoudig de dichtstbijzijnde locatie.

Welk beleid voert Skar rondom vaccinatie?
Wij voeren geen eigen beleid op het wel/niet toelaten van niet-gevaccineerde kinderen, maar volgen altijd het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wanneer hier wijzigingen in plaatsvinden zal dit op de voorgeschreven wijze door ons worden uitgevoerd.
Op onze locaties wordt bij de intake van nieuwe kinderen gevraagd of je kind meedoet met het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze manier kunnen we ouders, die er actief naar vragen, informeren over het aantal (geen namen) niet-gevaccineerde kinderen op de locatie dat bij ons bekend is. Zo bieden we inzicht waarmee je bewust keuzes kunt maken.
Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen en handelswijzen bij specifieke ziekten, gebruiken wij de KIDDI-app van het RIVM. Zo hanteren we altijd de meest actuele informatie. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.

Mijn kind is ziek. Kan hij/zij naar de opvang?
Het is niet gemakkelijk aan te geven wanneer een kind ‘ziek‘ te noemen is. Een ziek kind heeft specifieke zorg en aandacht nodig die op een locatie niet geboden kan worden. Het is ter beoordeling van de locatie of en onder welke omstandigheden een ziek kind opgevangen kan worden. Neem eventueel contact op met jouw locatie om dit te overleggen.

Wat houdt de Wet kinderopvang in?
De overheid betaalt een gedeelte van de kosten van de kinderopvang wanneer je aan de volgende eisen voldoet:
- Je werkt, volgt een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw partner.
- Jouw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
Jouw netto kosten kun je eenvoudig berekenen via de rekentool op onze website.
Op de website van de Belastingdienst kun je ook jouw kinderopvangtoeslag berekenen.

Waar kan ik terecht met vragen over de kinderopvangtoeslag?
Mail je vraag naar klantcontact@skar.nl of neem telefonisch contact op via 026 - 445 71 57. Wij helpen je graag verder.

Waar kan ik terecht met op- en aanmerkingen?
Bekijk onze contactpagina hier.

Wat betekenen de omschrijvingen op mijn factuur voor peuterwerk?
Op jouw factuur zie je de exacte tijden waarop jouw kind naar het peuterwerk komt. Bijvoorbeeld:

 • Peuterwerk WKO (08.30-12.30 uur): je kind komt in de ochtend naar het peuterwerk en je valt onder de Wet Kinderopvang. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via toeslagen.nl.
 • Peuterwerk N-WKO (08.30-12.30 uur): je kind komt in de ochtend naar het peuterwerk en je valt niet onder de Wet Kinderopvang. Je kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Je komt wel in aanmerking voor subsidie vanuit de gemeente. De hoogte van de subsidie is inkomensafhankelijk. De financiële afhandeling verzorgt Skar.
 • Peuterwerk Gelrepas (VVE) eerste 7 uur of tweede 7 uur (08.30-12.30 uur): je komt in de ochtend naar peuterwerk en je valt niet onder de Wet kinderopvang. Je kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Je komt wel in aanmerking voor het speciale tarief voor Gelrepashouders.
 • Je kind heeft een VVE-indicatie in combinatie met Peuterwerk WKO en Peuterwerk N-WKO, dan wordt de helft van de opvanguren gesubsidieerd door de gemeente, met uitzondering van Gemeente Lingewaard.

Op welke wijze kan ik mijn factuur voldoen?
Bij voorkeur voldoe je je factuur via automatische incasso. Ook is het mogelijk om dit per bankoverschrijving te doen. Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om per automatische incasso te betalen, dan kun je contact opnemen via e-mail: klantcontact@skar.nl of telefonisch via 026 - 445 71 57. Je ontvangt dan een formulier waarmee je ons machtigt om de facturen automatisch te incasseren.

Wanneer wordt er geïncasseerd?
Je ontvangt van de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag vooraf. Skar int de facturen automatisch rond de 27e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de opvang genoten wordt. Bijvoorbeeld: je ontvangt rond 20 juni jouw toeslag van de Belastingdienst voor de maand juli. Op 27 juni wordt het factuurbedrag voor de opvang van juli automatisch bij je afgeschreven.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave voor de Belastingdienst?
De jaaropgave wordt eenmaal per jaar, eind februari, verstrekt. Deze vind je op dat moment terug in het Ouderportaal. Kijk hiervoor bij het kopje 'account' onder documenten en jaaropgaven.

Ik neem in een bepaalde maand geen vakantieopvang af. Dit wordt wel gefactureerd. Waarom?
De bedragen zijn een gemiddelde per maand, berekend over een heel jaar. Wij rekenen als volgt:
Uren opvang per week x 52 weken: 12 maanden = aantal uren per maand.
Bijvoorbeeld: een maandag van 07:30 tot 18:30 uur = 11 uur per dag x 52 weken: 12 maanden= 47,67 uur per maand.

Ik heb een creditnota ontvangen. Hoe werkt dit?
De factuur, die per vooruitbetaling voldaan wordt en die achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt volledig gecrediteerd. Vervolgens wordt er een nieuwe factuur gemaakt.
Indien de nieuwe factuur een hoger te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dat wil zeggen dat het openstaande bedrag samen met de eerstvolgende factuur geïncasseerd wordt.
Indien de nieuwe factuur een lager te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dit wil zeggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de eerstvolgende factuur die geïncasseerd wordt.
Wanneer je ervoor gekozen hebt om zelf de betaling te regelen, dan zie je in de factuur of je nog geld terugkrijgt van Skar of bij moet betalen.
Mocht je geld terugkrijgen, dan kun je dit verrekenen met de eerstvolgende factuur of je kunt een verzoek indienen bij de afdeling Debiteuren om het geld terug te storten.
Indien je moet bijbetalen, dan geldt de betalingstermijn die op de nieuwe factuur vermeld staat.

Hoe kan ik een wijziging van mijn IBAN doorgeven?
Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan klantcontact@skar.nl. Dit is niet mogelijk via het ouderportaal. 

Ik heb een inkomen boven de €123.000. Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Ja, je hebt recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt je bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Kan de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overgemaakt worden naar Skar?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Skar heeft geen overeenkomst met de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag komt op je eigen rekening.

Wat betaal ik voor de kinderopvang?
Onze tarieven zijn terug te vinden op onze tarievenoverzichten. Wanneer je onder de Wet kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. Je kunt je persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Betaal ik de opvang in de vakanties door?
Zowel voor de dagopvang als voor de bso kun je kiezen voor een arrangement in- of exclusief vakantieweken. Skar factureert de jaarkosten in 12 maandelijkse termijnen.

Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Wanneer je onder de Wet kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. Je kunt je persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Wat zijn de tarieven van Skar?
Op deze pagina vind je het tarievenoverzicht. Let op: dit zijn bruto tarieven. Gebruik de rekentool voor een berekening van de netto kosten.

Waar kan ik het registratienummer uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vinden?
Het nummer van je locatie kun je terugvinden op je facturen, je contract en op de pagina van jouw locatie op deze website.
Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kun je ook het registratienummer opzoeken.

Waarom is het uurtarief van een 40 weken arrangement hoger dan een 52 weken arrangement?
De kosten van een kinderopvangplaats worden verdeeld over het aantal weken van het desbetreffende arrangement. Hierdoor is het uurtarief van een 40 weken arrangement hoger dan dat van een 52 weken arrangement. De bruto kosten van een 40 weken arrangement zijn wel lager dan van een 52 weken arrangement omdat het aantal uren dat je afneemt, lager is. Of het voor jou verstandig is om over te stappen naar een ander arrangement, hangt af van jouw behoefte aan opvang en het eventuele recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt je persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Ik of mijn partner wordt werkloos, moet ik de opvang stopzetten?
Als je werkloos raakt, hoef je jouw kind niet meteen van de opvang te halen. Je hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat je niet meer werkt én je kunt eventueel nog gebruik maken van niet-gebruikte opvanguren. Deze niet-gebruikte opvanguren mag je nog opmaken tot het einde van het jaar.
Wil je weten hoeveel uren je nog mag opmaken? Maak dan hier een berekening.

Let op: Je hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en je alle uren hebt opgemaakt. Zet daarom zowel jouw opvang als de toeslag tijdig stop. Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het zover is. Zo voorkom je dat je later moet terugbetalen.
Meer informatie hierover lees je op de website van de belastingdienst.

De site wordt niet goed weergegeven. Hoe komt dat?
Deze website is ontworpen voor een resolutie van minimaal 1024 x 768. De site is uitvoerig getest voor de meest gangbare browsers: Internet Explorer, Firefox en Opera. Mogelijk voldoet jouw systeem niet aan deze eisen.

Waar kan ik inloggen op Mijn Ouderportaal?
Ga direct naar Mijn Ouderportaal. Daar kun je inloggen met je gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.

Wat kan ik doen in Mijn Ouderportaal?
In Mijn Ouderportaal vind je al je gegevens op een rij. Daarnaast kun je zelf:

 • je NAW-gegevens en die van je partner en kind(eren) wijzigen;
 • je facturen en jaaropgave inzien;
 • je kind afmelden voor een opvangdag;
 • je opgebouwde ruiluren inzien;
 • aanvragen van Extra Opvang;
 • aanmelden van dagen in de vakantie-opvang;
 • foto-album bekijken;
 • dagboek bij het kdv lezen;
 • bericht vanuit de locatie lezen;
 • bericht aan jouw locatie sturen;
 • toestemmingen invullen/wijzigen;
 • contracten en mutaties inzien;
 • nieuwsbrieven lezen.

Opzeggen is op dit moment nog niet mogelijk via Mijn Ouderportaal.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de ouderapp?
Dit kan via de volgende link: skar.ouderportaal.nl

Waar is de ouderapp voor te gebruiken?
De app is vooral handig voor het dagelijks contact met de locatie:

 • je kind afmelden voor een opvang dag;
 • aanvragen van extra opvang;
 • aanmelden van dagen in de vakantie opvang;
 • nieuwsbrieven lezen;
 • bericht vanuit de locatie lezen.

Wat kan ik doen als Mijn Ouderportaal niet werkt?
Wanneer de website van Mijn Ouderportaal niet werkt, vragen wij je het nogmaals te proberen met een andere browser of computer. Mocht het dan nog niet werken, probeer het dan later nogmaals. Wanneer Mijn Ouderportaal inhoudelijk niet werkt, kun je contact opnemen via klantcontact@skar.nl of telefonisch via 026 - 445 71 57.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?
Ga naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord per e-mail.

Wat kan ik doen als mijn wachtwoord niet werkt?
Ga naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord per e-mail.

Hoe zie ik dat ik een nieuw bericht heb?
Je ontvangt altijd een e-mail indien er een nieuw bericht voor je klaarstaat.

Als ik een wijziging doorgeef, is deze dan direct verwerkt?
Wijzigingen van je gegevens zijn direct doorgevoerd in onze systemen. Wij gebruiken vanaf dat moment je nieuwe gegevens. Wijzigingsverzoeken met betrekking tot je opvang zijn niet direct verwerkt, je ontvangt een bevestiging van de aanvraag. Je ontvangt later een bericht of dit verzoek al dan niet is goedgekeurd.

Hoe weet ik dat een aanvraag voor een nieuw kind is ontvangen?
Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

Ik maak gebruik van een SMI. Krijg ik die gegevens ook te zien in Mijn Ouderportaal?
Ja, je hebt op Mijn Ouderportaal ook toegang tot de gegevens van je SMI.

Hoe kan het dat ik geen bericht van Mijn Ouderportaal in mijn mailbox ontvang?
Het kan zijn dat de e-mails van Mijn Ouderportaal in je spam-box terechtkomen. Je kunt deze daar terugvinden en de afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, zodat alle e-mails van Mijn Ouderportaal in de toekomst wel in je inbox terechtkomen.
Of bij 'Mijn instellingen' in het ouderportaal staat bij notificaties het geven van toestemming uit.
In de ouderapp kun je bij 'overig/notificaties' de toestemming aan zetten.

Wat kost de opvang mij?
Het exacte bedrag dat je gaat betalen hangt af van je persoonlijke situatie. Precies weten wat jij gaat betalen? Met onze rekentool maak je eenvoudig een persoonlijke berekening.

Mag ik mijn arrangement wijzigen?
Ja, je kunt je arrangement wijzigen, zodat dit beter past bij je wensen. Houd bij vermindering van je contracturen wel rekening met een opzegtermijn van één maand. Een dag wisselen is afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie. Je kunt daarvoor een verzoek indienen. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Ik heb alleen opvang nodig in de schoolvakanties. Kan dat?
Ben je nog geen klant van Skar? Dan kun je je kind(eren) inschrijven via onze website voor een vakantiecontract. Minimaal zes weken voorafgaand aan de vakantie kunnen de dagen worden aangevraagd via het ouderportaal en zijn ze gegarandeerd. Binnen de zes weken gaat dit in overleg met de locatie. Je kunt de gewenste vakantiedagen daarna doorgeven via het ouderportaal. Deze vorm van opvang heeft ook een opzegtermijn van 1 maand en kan niet worden geruild.

Ik heb (extra) opvang nodig in de schoolvakanties. Kan dat?
Wanneer je al klant bent van Skar, kun je de gewenste vakantiedagen aanvragen via het ouderportaal in de vorm van Extra opvang.

 • Bij een 40 weken arrangement voor buitenschoolse opvang kun je kiezen tussen inkoop van losse dagen op basis van een factuur of het kopen van een los vakantiecontract. Dit kan niet bij een 40 weken arrangement voor dagopvang.
 • Heb je een 52 weken arrangement? Dan kan het op basis van een factuur en/of ruiluren.
 • Het is niet mogelijk om de uren voor de extra opvangdag te voldoen met een combinatie van ruiluren en extra opvanguren op factuur.

Hoelang is een vakantiecontract geldig?
Het contract is een kalenderjaar geldig. Aan het begin van het kalenderjaar bepaal jij hoeveel vakantiedagen je af wilt nemen. Deze worden in 12 gelijke maandtermijnen gefactureerd. Niet opgenomen dagen worden aan het eind van het jaar niet gerestitueerd en vervallen. Deze kunnen ook niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

Ik heb alleen opvang nodig op incidentele basis. Kan dat?
Er kan alleen extra opvang afgenomen worden indien je een vast contract bij ons hebt. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid op de locatie. Daarnaast geldt dit niet voor vakantieopvang. Neem contact met ons op via klantcontact@skar.nl of telefonisch via 026 - 445 71 57 om de mogelijkheden voor extra opvang te bespreken.

Wat zijn de officieel vastgestelde vakantieweken?
In 2022 zijn de 12 officieel vastgestelde vakantieweken:

 • 1 week voorjaarsvakantie
 • 2 weken meivakantie
 • 6 weken zomervakantie
 • 1 week herfstvakantie
 • 2 weken kerstvakantie

Wat als een school een extra week vakantie heeft?
Heb je een 52 weken arrangement? Dan ben je verzekerd van opvang in de hiervoor aangegeven vakantieweken. Zie de hiervoor genoemde officiële vakantieweken. Indien de school een extra week vakantie heeft, beschouwen wij deze week als studiedagen/schoolvrije dagen en kunnen deze in de vorm van extra opvang worden aangevraagd via het ouderportaal. Extra schoolvrije dagen zijn niet inbegrepen bij de arrangementen.

Is het altijd mogelijk om een vervroegd dagdeel af te nemen?
Op sommige locaties kan opvang worden afgenomen van 07.00 - 07.30 uur. Vraag bij Klantadvies na welke locaties dit zijn. Er bestaat geen verlengd dagdeel meer. Je kunt ons bereiken via klantcontact@skar.nl of telefonisch via 026 - 445 71 57.

Wat betaal ik wanneer ik een contract heb met een sociaal-medische indicatie (SMI)?
Neem dan contact met ons op via klantcontact@skar.nl of telefonisch via 026 - 445 71 57.

Welke ruilmogelijkheden zijn er? 
Soms gebeurt het dat je kind niet aanwezig is op een vaste opvangdag, bijvoorbeeld vanwege vakantie of andere omstandigheden. Deze dag kun je proberen te ruilen met een andere dag. Hoe dit werkt, lees je hier.