Mijn zieke kind

Wil je weten of je zieke kind naar de opvang kan? Wat is het vaccinatiebeleid van Skar? Lees hier het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Wij voeren geen eigen beleid op het wel of niet toelaten van niet-gevaccineerde kinderen, maar volgen altijd het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wanneer hier wijzigingen in plaatsvinden, voeren wij deze op de voorgeschreven wijze uit.

Op onze vestigingen wordt bij de intake van nieuwe kinderen gevraagd of je kind meedoet met het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze manier kunnen we ouders, die er actief naar vragen, informeren over het aantal (geen namen) niet-gevaccineerde kinderen op de vestiging dat bij ons bekend is. Zo bieden we inzicht waarmee je bewust keuzes kunt maken.

Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen en handelswijzen bij specifieke ziekten, gebruiken wij de KIDDI-app van het RIVM. Zo hanteren we altijd de meest actuele informatie. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindcentra, peuterwerk en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindcentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.

Het is niet gemakkelijk aan te geven wanneer een kind ‘ziek’ te noemen is. Een ziek kind heeft specifieke zorg en aandacht nodig die op een vestiging niet geboden kan worden. Het is ter beoordeling van de vestiging of en onder welke omstandigheden een ziek kind opgevangen kan worden. Uitgebreide informatie is terug te vinden in ons huisreglement.