Tijdelijke sluiting van jouw locatie.

Helaas heb je een vervelende boodschap van ons ontvangen, waarin staat dat jouw groep of locatie tijdelijk sluit. Dit betekent dat kinderen op die dag niet terecht kunnen op deze locatie. We beseffen dat dit heel vervelend is en het spijt ons dat we dit besluit moeten nemen. 


Waarom deze tijdelijke sluiting?

In de kinderopvang is al een tijd sprake van flinke personeelskrapte, ook bij onze locaties. Dit maakt dat het elke week weer lastig is om de roosters rond te krijgen. Wij doen er alles aan om onze locaties open te houden. Daarbij zijn wij gebonden aan de wet- en regelgeving.

Proces sluiting dagopvang  Proces sluiting bso

Compensatie.
Vind alle antwoorden op jouw vragen over compensatie bij sluitingen.

skar.nl/compensatie

Vraag en antwoord.

Oorzaak sluitingen

Waarom sluiten jullie groepen?
Ook binnen onze organisatie is er een tekort aan personeel. Hierdoor is het een uitdaging om elke dag voldoende pedagogisch medewerkers te vinden om alle kinderen op te vangen. Valt er onverwachts een medewerker uit? Dan lukt het soms niet om voldoende pedagogisch medewerkers in te zetten op een groep. Voor het welzijn van de kinderen heeft de Rijksoverheid eisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Lees meer op de website van de overheid.

Wat doen jullie om te voorkomen dat groepen moeten sluiten?
We sluiten een groep nooit zomaar. Daar gaat heel wat aan vooraf. Bekijk dit in de factsheet:

Factsheet Dagopvang Factsheet Bso

Wat doen jullie op korte termijn om sluiting te voorkomen?
Er zijn een aantal stappen die locatiemanagers nemen voordat ze beslissen om te sluiten. Kunnen we medewerkers van een andere groep of locatie inzetten? Of een medewerker van de flex-pool? Kunnen we groepen samenvoegen als het aantal kinderen dat toelaat? Zijn er collega’s die meer willen werken die week? De extra inzet en flexibiliteit van medewerkers waarderen we enorm. Maar we willen ook voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt. Als het antwoord op al deze vragen ‘nee’ is, dan besluiten we om te sluiten. Dat besluit nemen we uiterlijk drie dagen van tevoren. Als een sluiting eerder bekend is, dan informeren we je uiteraard eerder. Toch blijft er altijd een kans op onverwachte sluitingen. Bijvoorbeeld door situaties een dag ervoor of op dezelfde ochtend.

Waarom sluiten er op mijn locaties steeds groepen en bij andere locaties niet?
Dit hangt van meerdere factoren af. Bijvoorbeeld openstaande vacatures, of medewerkers die langdurig ziek zijn.

Wat betekent het vaste-gezichtencriterium?  
Het vaste-gezichtencriterium betekent dat er een vertrouwde pedagogisch medewerker is die emotionele veiligheid biedt aan een kind. De medewerker weet hoe het kind zich ontwikkelt, waar het behoefte aan heeft en waar het gestrest van raakt. De vaste gezichten mogen niet te vaak wisselen. Dus als een kind aanwezig is, werkt er die dag minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. Meer informatie hierover lees je op de website van de Rijksoverheid.

Waarom hoor ik pas een dag van tevoren dat de groep sluit?
We werken met een minimale bezetting. Hierdoor zijn we kwetsbaar voor onverwachte gebeurtenissen, zoals een ziekmelding in de vroege ochtend. Is er geen andere oplossing? Dan moeten we een groep soms op het laatste moment sluiten. We streven ernaar om dit besluit minimaal drie dagen van tevoren te nemen. Zo heb je nog tijd om een andere (opvang)oplossing te zoeken.

Waarom word ik per mail/via het ouderportaal geïnformeerd? Waarom bellen jullie mij niet?
Als we een hele groep moeten sluiten, sturen we een bericht via het ouderportaal en een e-mail. We doen ons best om de ouders te bellen. Maar helaas lukt dit niet altijd.

Kan ik ook een pushmelding ontvangen?
Het ouderportaal werkt niet met pushmeldingen. Wel krijg je van ieder bericht in het ouderportaal ook een e-mail, als je dit zo hebt ingesteld in het ouderportaal. Je wordt dus op meerdere manieren geïnformeerd.

Hoe kan ik meer mensen toegang geven tot de app?
Je kunt twee e-mailadressen koppelen aan het ouderportaal. Belangrijk is dat beide e-mailadressen bekend zijn in ons systeem. Twijfel je hierover? Neem dan contact met ons op om dit te controleren.

Wij zijn te bereiken via 026 - 445 71 57 op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur of via klantcontact@skar.nl.

Krijg ik een sluitingsdag gecompenseerd?
Ja, als wij onze locatie of groep moeten sluiten, krijg je deze uren gecompenseerd. Lees hier alles over op skar.nl/compensatie.

Ik lees in de media over ouders die betalen voor kinderopvang die zij niet krijgen. Hoe zit dat?
Sluiten we een locatie tijdelijk omdat we niet voldoende pedagogisch medewerkers kunnen inzetten? Dan krijg je een vergoeding voor de uren dat je kind niet naar de opvang is geweest. Op skar.nl/compensatie lees je hier meer over.

Laatst werd ik gevraagd om mijn kind af te melden. Waarom doen jullie dat?
Soms kunnen we met één kind minder een groep toch openhouden. In zo'n situatie vragen we je om je kind af te melden. Natuurlijk compenseren we je dan: we storten het teveel betaalde bedrag terug op je bankrekening.

Wat doen jullie aan het personeelstekort?
Wij doen er alles aan om nieuwe medewerkers aan te nemen. We zoeken actief op LinkedIn en andere sociale media. Ook werken we samen met het Summa College en we bieden stage- en leerwerkplekken aan. Nieuwe medewerkers krijgen een goed inwerktraject en ze krijgen meteen een vast contract. Verder scholen we pedagogisch medewerkers bij zodat ze breder inzetbaar zijn.

Niet iedereen kan zomaar bij een kinderopvang werken. Om opvang te kunnen bieden zijn wij ook gebonden aan wet- en regelgeving zoals je kunt lezen op de website van de Rijksoverheid.

Kunnen jullie de groepen niet wat groter maken?
Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom staat er in de wet dat er een maximaal aantal kinderen is waar één pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet de beroepskracht-kindratio (BKR-ratio).

Zijn er plannen om groepen helemaal te sluiten, zodat er meer personeel is voor andere locaties?
Wij doen er dagelijks alles aan om alle locaties open te houden. Op dit moment zijn er geen plannen om groepen helemaal te sluiten.

Kan er niet gewoon iemand van een andere locatie komen?
Als het kan, zetten we pedagogisch medewerkers op meerdere locaties in.

Kan mijn kind niet naar een andere groep of locatie?
Soms kunnen we groepen samenvoegen. Als dit kan, doen we dat. Je kind opvangen op een andere locatie is moeilijker: volgens de wet- en regelgeving mag dit niet.

Waarom werken jullie niet samen met andere organisaties?
Andere kinderopvangorganisaties hebben hetzelfde probleem. Ook zij kampen met personeelstekort.

Waarom kunnen wij als ouders niet op de groep ondersteunen?
De wet zegt dat er een maximaal aantal kinderen is waar één pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet de beroepskracht-kindratio (BKR-ratio). Oudere kinderen zijn minder afhankelijk en hebben minder begeleiding nodig van een pedagogisch medewerker. Er is een rekentool waarmee kinderopvangorganisaties kunnen berekenen hoeveel pedagogisch medewerkers er nodig zijn op een groep van een bepaalde leeftijd. Vrijwilligers tellen niet mee in de berekening van de BKR-ratio. Daarom helpt het niet om ouders of andere ongediplomeerde vrijwilligers te vragen. Meer informatie hierover lees je op de website van Rijksoverheid.

Ik heb een vraag, opmerking of klacht, waar kan ik terecht?
Je kunt je vraag, opmerking of klacht hier achterlaten. Wil je liever iemand spreken? Dat kan natuurlijk ook. Wij zijn te bereiken via 026 - 445 71 57 op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur of via klantcontact@skar.nl.

Hoe kan ik de opvang opzeggen? Wat is de opzegtermijn?
Opzeggen doe je schriftelijk: stuur een mail naar klantcontact@skar.nl. Kinderopvang is per dag opzegbaar en de opzegtermijn is één maand. Wij gebruiken de datum waarop jouw mail bij ons binnenkomt bij het verwerken van jouw opzegging.

Wat kunnen we als ouders doen om invloed uit te oefenen?
Iedere locatie heeft een lokale oudercommissie waarbij je terechtkunt. Kijk hier voor meer informatie:

https://www.skar.nl/over-ons/medezeggenschap-van-ouders