Compensatie bij sluiting.

Je hebt een bericht van ons gekregen over de tijdelijke sluiting van een groep of locatie. Hierin geven wij aan dat je de dag(en) dat je door sluiting geen opvang krijgt, niet te hoeft betalen. Je krijgt namelijk compensatie als wij een groep een dag(deel) moeten sluiten (bijvoorbeeld door personeelstekort), terwijl je wel hebt betaald voor de opvang van je kind op die dag. Compensatie betekent dat je geld terugkrijgt. Je krijgt geld terug omdat je hebt betaald voor opvang die je niet hebt gekregen. Bijvoorbeeld vanwege een tijdelijke sluiting van een groep of locatie. Op deze pagina lees je hier meer over.

Vraag en antwoord.

Wie krijgt compensatie?
Degene die de rekening heeft betaald, krijgt compensatie. Dus:

Kinderdagopvang en bso:
de ouders krijgen compensatie.

Peuterwerk/Voorschool/Voorschoolse Educatie:
- Heeft de ouder de rekening betaald? Dan krijgt de ouder compensatie.
- Hebben de ouder en gemeente ieder een deel van de rekening betaald? Dan krijgen de ouders compensatie voor het deel dat zij hebben betaald.

Als de groep van mijn kind sluit, krijg ik dan ook compensatie voor de opvang van mijn andere kinderen?          
Nee, je krijgt alleen compensatie voor de kinderen die in de groep zitten die sluit. Dus niet voor zusjes en/of broertjes die in groepen zitten die open blijven.

Als ik compensatie krijg, wanneer krijg ik dat dan uitbetaald?
Je krijgt de compensatie altijd één maand na de sluiting uitbetaald. Voorbeeld: sluit de groep in januari? Dan krijg je de compensatie in februari uitbetaald.

Moet ik iets doorgeven aan de Belastingdienst?
Was de opvanglocatie dicht? En is je kind hierdoor minder uren naar de opvang geweest? Geef dit dan binnen drie maanden door aan de Belastingdienst. Als je dit niet doet, moet je later misschien een deel van de kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Wat moet ik precies doen?
Geef aan de Belastingdienst door hoeveel uur jouw kind naar de opvang is geweest. Een voorbeeld:

Je kind gaat normaal elke maand 100 uur naar de opvanglocatie. In januari was de opvanglocatie een dag dicht. Hierdoor is je kind 4 uur minder naar de opvang geweest. Pas het aantal uren voor januari daarom aan naar 96 uur (100 – 4 = 96 uur).       

Geef het aantal uren binnen drie maanden door aan de Belastingdienst. Dit gaat het makkelijkst via de Kinderopvangtoeslag app. De Belastingdienst berekent dan opnieuw hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt.

Krijg je geen kinderopvangtoeslag? Dan hoef je in dit geval niks door te geven aan de Belastingdienst.

Waar zie ik hoeveel uur minder mijn kind naar de opvang is geweest?
Dit staat op de creditfactuur die wij stuurden. Je vindt het aantal uren helemaal rechts op de factuur (kopje ‘uren’). Is je kind minder uren naar de opvang geweest omdat de opvang dicht was? Dan zie je dit ook hier.

Ik krijg compensatie. Maar op de factuur voor de komende maand staat dat ik het hele bedrag moet betalen. Hoe zit dat?
Je betaalt een maand vooruit. Een voorbeeld: je ontvangt eind februari de factuur voor de maand maart. Is de groep van je kind in maart gesloten? Dan krijg je in april een aparte factuur (= creditfactuur). Hierin staat hoeveel geld je van ons terugkrijgt. Je krijgt dit bedrag in april op je rekening. Heb je nog openstaande facturen? Dan wordt het bedrag daarmee verrekend. Het overige tegoed krijg je op jouw rekening overgemaakt.

Ik heb mijn kind afgemeld en daarna werd de groep gesloten. Krijg ik nu compensatie?
Ja, je hebt recht op compensatie. 

Bekijk meer informatie over

sluitingen