• Header skar web

VOORWAARDEN KINDEROPVANG

Kinderopvang Skar hanteert de Algemene voorwaarden in de kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze versie uit 2017 is de meest recente versie. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en bso.

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de branche zijn onze leveringsvoorwaarden van kracht.

Privacyreglement

Skar hanteert ook een Privacyreglement. De inhoud van dit reglement kunt u hier bekijken