Flexibele opvang.

Wij bieden géén flexibele opvang meer aan. Onderstaande spelregels gelden alleen voor ouders met een lopend contract voor flexibele opvang.

Bekijk de spelregels.

  • Wanneer je gebruik maakt van dagopvang (tot 4 jaar) neem je per maand minimaal 4 dagen of dagdelen af.
  • Voor buitenschoolse opvang hanteren we een minimum afname van 2 dagdelen.
  • Opvangdagen doorgeven kan via het ouderportaal Konnect
  • Wij kunnen alleen een plekje op onze opvang garanderen als dagdelen doorgegeven worden vóór de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin je kinderopvang wilt afnemen. 
  • De aanvragen die na de 1e van de maand binnenkomen, kunnen alleen worden gehonoreerd als het aantal kinderen en de groepssamenstelling dat toelaten.
  • Extra dagen of dagdelen bovenop de vaste afname kun je aanvragen door een mail te sturen naar klantcontact@skar.nl. De toewijzing is op basis van beschikbaarheid.
  • Indien je extra dagen of dagdelen aangevraagd hebt, brengen wij deze in rekening, ook wanneer hiervan geen gebruik wordt gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat deze plaats niet kan worden ingezet voor een ander kind. 
  • Je ontvangt een maand voorafgaande aan de opvang een factuur voor de opgegeven dagdelen. Voor eventueel extra afgenomen opvang ontvang je achteraf een factuur.
  • Flexibele buitenschoolse opvang is alleen mogelijk indien hiervoor geen extra vervoerskosten worden gemaakt. Afstemming hierover vindt plaats tussen de afdeling Klantadvies en de manager van de vestiging waar jouw kind wordt opgevangen.
Handige informatie: 

Kinderopvangtoeslag

Tot snel?

Leuk dat je ons gevonden hebt! Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op een vestiging. Wil je eerst berekenen wat onze kinderopvang kost? Bekijk onze producten en tarieven of bereken het snel met onze rekentool! Voor persoonlijk advies bel je met 026 - 445 71 57.