FLEXIBEL RUILEN

Het kan voorkomen dat uw kind op een vaste dag niet naar onze kinderopvang komt. We hebben hiervoor een ruime ruilservice waarmee u een vaste dag kunt ruilen. U heeft hier maar liefst 365 dagen de tijd voor. Voorwaarde is wel dat er ruimte is op de groep van uw kind. Via ons ouderportaal of de handige app kunt u de ruildagen voor uw kind makkelijk regelen op uw computer, tablet of smartphone. 

Wanneer uw kind op een bepaalde dag niet naar onze kinderopvang komt, heeft u twee mogelijkheden; afmelden of ruilen. Waarom uw kind afwezig is, maakt niet uit; of u nu vakantie heeft, uw kind ziek is of dat er een andere reden is.
 

Ruilpunten

Indien uw kind, uiterlijk op de dag zelf voor 8.30 uur, afgemeld wordt via het ouderportaal of de app, dan ontvangt u ruilpunten voor die dag of het desbetreffende dagdeel. U heeft op de afgemelde dag (of het afgemelde dagdeel) geen opvangmogelijkheid meer. De afgemelde dag (of het afgemelde dagdeel) wordt namelijk direct beschikbaar gesteld aan ouders die voor die dag of dat dagdeel een aanvraag hebben gedaan. Met de ruilpunten kunt u direct of later een verzoek indienen voor opvang op een andere dag of een ander dagdeel.

Direct ruilen

Bij een directe ruiling geeft u direct aan welke dag of welk dagdeel u wilt inleveren én welke dag of welk dagdeel u daarvoor in de plaats wilt aanvragen. De in te leveren dag (of het in te leveren dagdeel) wordt pas beschikbaar gesteld aan andere ouders op het moment dat uw ruiling is goedgekeurd. Mocht de gewenste ruildag (of het gewenste ruildagdeel) (nog) niet beschikbaar zijn, dan heeft uw kind nog plaats op de oorspronkelijke dag (of het oorspronkelijke dagdeel).

U kunt ook direct een extra dag(deel) aanvragen, waarbij u de keuze heeft tussen het inzetten van uw ruilpunten of het laten factureren van de extra opvangdag. 
 

Ruilen

U kunt 90 dagen vooruit een ruildag(deel) aanvragen. Ruilaanvragen worden beoordeeld op volgorde van de datum van aanvraag.

Na de 20e van iedere maand worden de ruilaanvragen automatisch beoordeeld voor de maand erop en indien beschikbaar ook direct bevestigd naar ouders. Het systeem achter het ouderportaal beoordeelt automatisch of uw ruilaanvraag goedgekeurd kan worden op de stamgroep van uw kind of de eventuele tweede stamgroep.

Wanneer er plek is, wordt uw kind automatisch geplaatst. Wanneer er geen plek is, krijgt uw ruilaanvraag de status ‘wachtlijst’. Wanneer een ander kind afgemeld wordt voor deze dag en uw kind kan op de vrijgekomen plek geplaatst worden, dan krijgt u automatisch een mail dat uw ruilverzoek alsnog is goedgekeurd. Omdat ouders ruilpunten ontvangen als zij hun kind afmelden voor 8.30 uur, kunnen ruilaanvragen die op de wachtlijst staan, nog bevestigd worden tot 8.30 uur van de aangevraagde ochtend.

Het aanvragen van ruildagen kan ongelimiteerd.  

Extra opvang zonder punten

Heeft u onvoldoende ruilpunten? Of wilt u niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een ruildag? Dan kunt u extra opvang aanvragen. De afgenomen extra opvang wordt dan in de eerstvolgende periode gefactureerd. Voor een aangevraagde extra dag kunnen we, in tegenstelling tot bij een ruiling, in principe extra personeel inplannen. Voorwaarde is wel dat er personeel beschikbaar is en bovendien dient er ruimte te zijn op de groep van uw kind.

Nationale feestdagen

Nationale feestdagen komen ook in aanmerking om te ruilen. Mocht uw vaste dag op een van de onderstaande feestdagen in 2018 vallen, dan ontvangt u over deze dagen automatisch ruilpunten.

Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2018
Tweede paasdag: maandag 2 april 2018
Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
Tweede pinksterdag: maandag 21 mei 2018
Eerste kerstdag: dinsdag 25 december 2018
Tweede kerstdag: woensdag 26 december 2018 

Spelregels

Meer weten over onze ruilservice? Lees dan ook de spelregels.