Kunstig en Zo.

Arnhem - Schuytgraaf

Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven. Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. Het thema van onze vestiging is dan ook kunst en cultuur. In de praktijk betekent dat onder andere kunst bekijken en snuffelen aan en werken met verschillende materialen.

 

Expressie en creativiteit zijn belangrijke thema's.
Met zang, dans, theater, muziek en spel werken we aan expressie. Dagelijks dagen we de kinderen uit met creativiteit: van tekenen en schilderen, tot het maken van kunstwerken en het bewerken van hout. Saai is het nooit, we gebruiken veel technieken en heel veel verschillende materialen. Bij ons hoef je je niet te vervelen.

 

Kinderen beslissen mee!
Wij spelen in op de leeftijd en ontwikkeling van je kind. Dit doen we onder andere door kinderen tijdens kindvergaderingen om  input te vragen voor de activiteiten die plaatsvinden. De kinderen krijgen de kans om bewust een eigen mening te leren vormen en de mogelijkheid om die mening te uiten.

 

Peuterwerk, zo vroeg mogelijk starten.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarom bieden we voor kinderen van 2 tot 4 jaar peuterwerk aan. Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

Praktische informatie.

maandag
peuterwerk: 8.30-12.15 uur
bso: 14.45-18.30 uur

dinsdag
peuterwerk: 8.30-12.15 uur
bso: 14.45-18.30 uur

woensdag
bso: 12.00-18.30 uur

donderdag
peuterwerk: 8.30-12.15 uur
bso: 14.45-18.30 uur

vrijdag
peuterwerk: 8.30-12.15 uur
bso: 12.00-18.30 uur

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt onze samenwerking met Daltonschool Confetti geïntensiveerd. We werken toe naar een kindcentrum en samen zorgen we voor een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. We zullen regelmatig op bezoek gaan bij één van de kleuterklassen en gaan deelnemen aan activiteiten in de onderbouw. Zo leren de peuters de basisschool op een leuke manier kennen en zal de overgang soepeler verlopen als ze naar groep 1 mogen.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarom bieden we voor kinderen van 2 tot 4 jaar peuterwerk aan. Op peuterwerk werken wij met een voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Door het werken met een voor- en vroegschoolse educatie kunnen we peuters met een risico op een onderwijsachterstand een stimulerend en taalrijk aanbod bieden. Door het aanbieden van VVE kunnen we het jonge kind in groepsverband en individueel activiteiten aanbieden waarmee we de sociaal-emotionele, cognitief/rekenkundige, motorische en taalontwikkeling stimuleren. Met als doel om deze kinderen een betere start op de basisschool te geven en toekomstige onderwijsachterstanden te voorkomen of te verminderen

Peuterwerk wordt vier ochtenden per week (ma-di-do-vrij) aangeboden van 8.30 uur tot 12.15 uur. Drie vakantieweken per jaar wordt er ook peuterwerk aangeboden. Welke weken dat zijn, staat hier: Skar | Peuterwerk

 

Deze vestiging heeft een oudercommissie (alleen voor bso). Je wordt geïnformeerd via deze pagina en het informatiebord op de vestiging.

Contact: oudercommissie.kvs@gmail.com

Wybke de Mes
Vestigingsmanager

 

Ons adres
Parelmoerwolk 15
6846 DP Arnhem

Bso (4-13 jaar)
06 - 81 87 11 00
bso-kunstigenzo@skar.nl

LRK: 109984870 (bso)

Peuterwerk (2-4 jaar)
06 - 1170 1054
pw-kunstigenzo@skar.nl

LRK: 416739507 (peuterwerk)

 

Plan route

Rondleiding aanvragen

Klantadviseur
Sabine Coeleveld
026 - 352 29 11
(ma, di (o), do, vr)
s.coeleveld@skar.nl

Voor al jouw vragen over kinderopvang bij Skar.