Experimenteer.

Kinderen houden ervan om zelf dingen te ontdekken. Door het domein Experimenteer geven we kinderen de ruimte om, spelenderwijs, uit te vinden wat hun technische talenten zijn. We stimuleren en moedigen kinderen aan om te onderzoeken en ontwerpen. Kinderen gaan zo creatief denken en innoveren, kansen zien en originele oplossingen en ideeën bedenken. Kinderen die op jonge leeftijd de ruimte krijgen om initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan, hebben daar op latere leeftijd veel profijt van. 

Wie initiatief neemt, kan en mag proberen of iets kans van slagen heeft. Met vallen en opstaan, want dat hoort erbij. Kinderen ontwikkelen zich daardoor tot proactieve volwassenen die dingen durven te proberen.   

Onderzoeken & ontwerpen   
Met behulp van onderzoekende & ontwerpende leermethoden gaan we aan de slag met allerlei technische opdrachten. Zo mogen ze bijvoorbeeld experimenteren met losse onderdelen en voorwerpen bij Loose Parts Play, bouwen ze een echte stroomkring of ontdekken peuters hun eigen schaduw met Schaduwpret.

We bieden activiteiten aan die passen bij hun leeftijd. Doordat we ze zelf dingen uit laten proberen vergroten we de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen. Zo komen ze zelf tot nieuwe, creatieve inzichten. Op deze manier leren kinderen vertrouwen op hun eigen kunnen.  
 
Het proces is belangrijker dan het resultaat   
Bij experimenteren en onderzoeken draait het vooral om het proces. Kinderen krijgen de vrijheid om hun eigen nieuwsgierigheid achterna te gaan. Je kunt bijvoorbeeld wel 100 proefjes verzinnen met water. Hoe kan ik ijs sneller laten smelten? Hoeveel suiker kan ik oplossen in water? Kan ik water laten verdwijnen? Er kunnen telkens nieuwe vragen bijkomen en dat is juist leuk! Soms lukt een experiment ook niet in een keer. Kinderen leren daardoor ook omgaan met tegenslag. Juist door het te proberen en fouten te maken, kom je tot de mooiste resultaten.  
 
Klaar voor de toekomst 
Wij zetten ons in voor kinderen. Met onze diensten en ons activiteitenaanbod verrijken en faciliteren we hun ontwikkeling. Zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Nu en in de toekomst. Door het domein Experimenteer leren we kinderen om initiatief te nemen om dingen uit te proberen, kritisch te denken en creatieve oplossingen te verzinnen. We laten ze spelenderwijs kennismaken met techniek. Zo enthousiasmeren we kinderen voor techniek en wie weet om in de toekomst iets met techniek te gaan doen.  

KO_524520_Iconen_activiteiten_def_Expirimenteer.png