• Header-Skar

FLEXIBELE OPVANG

Zoekt u kinderopvang, maar heeft u flexibele werkdagen? Dan is onze flexibele opvang wellicht iets voor u. Met de flexibele opvang bieden wij u de mogelijkheid flexibel per maand opvangdagen af te nemen. U neemt dan een vast aantal dagdelen per maand af. Voor de kinderdagopvang zijn dit minimaal 4 dagdelen (of 2 hele dagen) en voor de buitenschoolse opvang minimaal 2 dagdelen. Voor de 15e van de maand geeft u aan ons door wanneer u, de volgende maand, deze dag wenst in te zetten.

Spelregels voor flexibele opvang

 • Minimale maandelijkse afname per maand is 4 dagdelen bij de kinderdagopvang en 2 dagdelen bij de buitenschoolse opvang.
 • Reservering geschiedt door middel van het sturen van een mail aan klantcontact@skar.nl.
 • Doorgeven voor de 15e van de maand. Alleen dan is er een opvanggarantie.
 • Alleen voor de contractuele vastgelegde dagdelen bestaat deze opvanggarantie.
 • Extra dagdelen bovenop de contractuele vastgelegde dagdelen zijn niet op voorhand gegarandeerd.
 • De aanvragen die na de 15e van de maand binnen komen, kunnen alleen worden gehonoreerd als het aantal kinderen en de groepssamenstelling dat toelaten.
 • Indien u een extra dag(deel) gereserveerd heeft, brengen wij die in rekening, ook al wordt geen gebruik gemaakt van de reservering. Dit heeft te maken met het feit, dat deze plaats niet kan worden ingezet voor een ander kind.
 • U ontvangt een maand voorafgaande aan de opvang een factuur van de contractueel vastgelegde dagdelen. De eventueel extra afgenomen uren worden achteraf in de volgende maand aan u gefactureerd.
 • Per gebied zijn er meerdere locaties die flexibele opvang aanbieden. Flexibele opvang zit echter niet op elke locatie standaard in het assortiment.
 • Per locatie is er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor flexibele opvang. Is er veel vraag naar flexibele opvang op een bepaalde locatie, dan kunnen wij wellicht niet alle verzoeken  honoreren. Voor de kinderdagopvang is het mogelijk u dan op een andere locatie een plek aan te bieden.
 • Flexibele buitenschoolse opvang is alleen mogelijk indien hiervoor geen extra vervoerskosten worden gemaakt. Afstemming hierover vindt plaats tussen de afdeling Klantadvies en de locatiemanager waar uw kind wordt opgevangen.

Advies op maat?

Wilt u weten wat uw netto kosten voor kinderopvang bedragen? Met behulp van onze rekentool kunt u deze kosten eenvoudig en snel berekenen.

NAAR DE REKENTOOL