KC de Kameleon.

Driel

Je vindt ons midden in Driel in basisschool de Kameleon. Wij bieden dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Tijdens dagopvang en peuterwerk leren kinderen de basisschool op een leuke manier kennen. Zo is de stap naar het basisonderwijs voor jou en je kind zo gemaakt. 

 

Dagopvang in huiselijke sfeer.
De groepsruimte is huiselijk en lekker licht. Er zijn meerdere hoekjes die uitdagen tot ontdekken. Voor ieder kind is er ruimte om te spelen én te ontspannen. Ook buiten, waar de ruimte natuurlijk en stoer is ingericht met veel hout.

Al vroeg stimuleren we taal met de methode Puk.
Vooral peuters trekken er graag op uit om de wereld beter te leren kennen. Daarom prikkelen we hun natuurlijke nieuwsgierigheid, in een leerrijke omgeving met uitdagende activiteiten. We bieden VVE en werken hierbij met de methode  Puk om kinderen te stimuleren in de taal- en spraakontwikkeling.

Buitenschoolse opvang staat bij ons voor vrije tijd.
Kinderen van 4 tot en met 7 jaar hebben eigen plekjes in een huiselijke sfeer. Passend bij de leeftijd. Er is volop creatief materiaal, een bouwhoek met Kapla, een poppenhoek en een “hang” hoek om lekker te kletsen. Buiten is er volop speelruimte met speeltoestellen. De bso staat voor vrije tijd, er kan veel maar niets hoeft. Wij stimuleren kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, maar laten ze vrij in hun keuze met oog voor het individuele kind. Kinderen vanaf 7 jaar stromen door naar bso Vrijbuiters.

Praktische informatie.

maandag
dagopvang: 7.30 tot 18.30 uur
peuterwerk: gesloten
bso: 14.15 tot 18.30 uur

dinsdag
dagopvang: 7.30 tot 18.30 uur
peuterwerk: 8.30 tot 11.30 uur
bso: 14.15 tot 18.30 uur

woensdag
dagopvang: 7.30 tot 18.30 uur
peuterwerk: gesloten
bso: 12.15 tot 18.30 uur

donderdag
dagopvang: 7.30 tot 18.30 uur
peuterwerk: 8.30 tot 11.30 uur
bso: 14.15 tot 18.30 uur

vrijdag
dagopvang: 7.30 tot 18.30 uur
peuterwerk: gesloten
bso: 12.00 tot 18.30 uur

Dagopvang
Wij hebben twee groepen voor de dagopvang. Op onze verticale groepen (0-4 jaar samen op één groep) leren jong en oud van elkaar en leren ze rekening te houden met elkaar. De kinderen blijven alle jaren op dezelfde groep met dezelfde mentor. Zo kan je als ouder goed samenwerken met de pedagogisch professional aan de ontwikkeling van je kind. Doordat kinderen langer op de groep blijven zie je mooie vriendschappen ontstaan.

Peuterwerk
Onze peuterwerkgroep is een halve dagopvang voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Op deze groep kunnen kinderen om pedagogische redenen minimaal 2 ochtenden per week komen.

Samen met leeftijdsgenootjes leren ze zich op de peuteropvang spelenderwijs te ontwikkelen. De kinderen spelen niet alleen, maar kunnen zich ook sociaal ontwikkelen en zich goed voorbereiden op de basisschool.

Buitenschoolse opvang van 4 tot 7 jaar.
De buitenschoolse opvang zit in de school de Kameleon in het centrum van Driel. Deze buitenschoolse opvang heeft twee groepen, de jongste kinderen zitten in een lokaal en de oudere kinderen maken gebruik van de hal die multifunctioneel is ingericht, zodat zowel school als de bso er gebruik van kan maken.

Oudere bso kinderen vanaf 7 jaar.
De 7+ groep van KC de Kameleon (bso Vrijbuiters) is gehuisvest in het jeugdhonk van de plaatselijke voetbalvereniging.

Deze locatie heeft een oudercommissie. Je wordt geïnformeerd via deze pagina en het informatiebord op de locatie.

Contact: kcdekameleon-oc@skar-oc.nl

Lucien Harteveld
Locatiemanager

 

Ons adres.

Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel

06 - 51485117 (dagopvang)
06 - 13042191 (peuterwerk)
06 - 13042191 (bso)

KCdekameleon-kdv@skar.nl
KCdekameleon-bso@skar.nl

LRK: 906518696 (dagopvang)
LRK: 211118801 (bso) 

Plan route

Rondleiding aanvragen

Charissa van den Aarssen
Klantadviseur
026 - 352 29 75
(ma, di, wo)
c.vandenaarssen@skar.nl

Voor al jouw vragen over kinderopvang bij Skar.