IKC de Regenboog.

Bemmel

Namens ons team heet ik je kind(eren) van harte welkom. Bij ons is altijd wel iets te beleven. Jouw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft.

Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

 

Dagopvang en peuterwerk.
Samen met het peuterwerk, de dagopvang, de buitenschoolse opvang en basisschool de Regenboog vormen wij IKC de Regenboog. Een plek waar we onze deskundigheid hebben gebundeld om met elkaar een uitdagende, inspirerende speel-leeromgeving te creëren voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Waarbij we continu werken aan de ontwikkeling van ieder kind.
Het peuterwerk zit in het gebouw van de basisschool. In de dagopvanglocatie (Parksingel 7) zitten de andere drie dagopvanggroepen op de begane grond.

Er zijn 3 horizontale groepen:
- Groep roze babygroep: 0 t/m 2 jaar
- Groep paars peutergroep: 2 t/m 4 jaar
- Groep lichtgroen peuterwerk: 2 t/m 4 jaar

In de horizontale groepen (met kinderen van dezelfde leeftijd) werken we veel aan de gerichte ontwikkelingsstimulering, individueel en in de groep. De activiteiten worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau en tempo van ieder kind.

- Groep geel verticale groep: 0 t/m 4 jaar

Dit doen we ook op verticale groep: ieder op zijn eigen niveau, maar wel samen met verschillende leeftijdsgenoten. Ze leren in deze groep van elkaar. Ook leren ze om te gaan met de verschillen tussen de leeftijden.

Dagelijks wordt er gewerkt met Uk en Puk op alle groepen. Uk en Puk is een totaalprogramma gericht op brede ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0 t/m 4 jaar.

We hebben een speelse en gezellige inrichting met veel licht. De peuters spelen samen met de kleuters op het schoolplein. De peutergroep is ingericht met verschillende hoeken zoals de huiskamerhoek, bouwhoek en leeshoek. We zitten naast de instroomgroep van school. Samen spelen wij buiten en sluiten wij aan bij gezamenlijke activiteiten.

Zodra de peuters vier jaar zijn geworden, stromen ze makkelijk door van de dagopvang en peuterwerk naar groep 1 van de basisschool. Regelmatig gaan wij met de peuters 'een kijkje nemen' in groep 1-2.

Buiten spelen.
Iedereen weet dat buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Buiten spelen kinderen op een andere manier doordat de ervaring van ruimte, weer, natuur, licht en ondergrond heel anders is. Hierdoor verschilt het spel en onderzoek van kinderen met die in de binnenruimte. Buitenspelen vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden. Bij Skar geldt de afspraak dat buitenspelen zo vaak mogelijk gestimuleerd wordt. De meeste kinderen gaan elke dag naar buiten. Ons motto: slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!

Buitenschoolse opvang.
We zitten met een bso-groep (sprookjesbende) in het gebouw van de basisschool. In de dependance (Parksingel 7) zitten de andere bso-groepen. De kinderen lopen hier na schooltijd samen met de pedagogisch medewerkers naartoe. Kinderen vanaf basisschool de Borgwal worden met de bakfiets opgehaald door een van onze pedagogisch medewerkers.

Wij willen goed kunnen inspelen op de behoefte en ontwikkeling die past bij elke levensfase. Daarom zijn er drie leeftijdsgroepen op de bso, namelijk:
- Groep sprookjesbende: 4 t/m 6 jaar
- Groep 7-mijlslaarzen: 6 t/m 8 jaar
- Groep wilde bende: 8+

Activiteiten die we aanbieden gaan in samenspraak met de kinderen, zoals: knutselen, muziek, toneel, koken, buitenspel, vrij spelen, sport en dans. Regelmatig doen wij sport- en spelactiviteiten buiten of in de gymzaal van school.

Tijdens kindvergaderingen worden de kinderen gestimuleerd om hun wensen en ideeën naar voren te brengen wat activiteiten betreft. Voor activiteiten bij Skar geldt dat we ontwikkelingsgericht en kindvolgend werken. Niet het resultaat telt, maar het proces ernaartoe.

In de schoolvakanties is de bso hele dagen open vanaf 7.30 uur. Er is dan een vakantieprogramma. Hierin staat, naast het programma, belangrijke praktische informatie over de vakantie. Het vakantieprogramma wordt samengesteld in samenspraak met de kinderen. Tijdens vakanties werken we samen met bso Drakenburcht.

Voordelen voor ouder en kind.
- Ontwikkeling voor kinderen van 0-13 jaar binnen IKC de Regenboog
- Elke vakantie een uitdagend en afwisselend vakantieprogramma
- 40 wekencontract is mogelijk
- Elke dag naar buiten
- Regelmatig sport- en spelactiviteiten buiten of in de gymzaal
- Peutergym


Kom een kijkje nemen    Bereken jouw kosten


Of schrijf jouw kind direct in >

Meer over deze locatie:

Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

Contact: ocbemmel@skar-oc.nl

Adres

Parksingel 7
6681 NC Bemmel

0481 - 464 572 (dagopvang)
06 - 50 19 35 68 (dagopvang)
06 - 55 49 01 26 (peuterwerk)
0481 - 454 018 (bso)
06 - 50 19 35 68 (bso)

Email adressen:
ikcderegenboogdagopvang@skar.nl
ikcderegenboogbso@skar.nl
ikcderegenboogpeuterwerk@skar.nl

LRK: 139118366 (dagopvang)
LRK: 216372975 (bso)

Openingstijden

maandag
dagopvang
peuterwerk
bso


7.00 - 18.30 uur
8.15 - 12.15 uur
14.30 - 18.30 uur
dinsdag
dagopvang
peuterwerk
bso


7.00 - 18.30 uur
8.15 - 12.15 uur
14.30 - 18.30 uur

woensdag
dagopvang
peuterwerk
bso


7.00 - 18.30 uur
8.15 - 12.15 uur
12.00 - 18.30 uur

donderdag
dagopvang
peuterwerk
bso


7.00 - 18.30 uur
8.15 - 12.15 uur
14.30 - 18.30 uur

vrijdag
dagopvang
bso


7.00 - 18.30 uur
12.00 - 18.30 uur

Contactpersoon

Tessa-Murre.jpg

Tessa Murre
Locatiemanager

Jacqueline.jpg

Jacqueline Palaklely
Klantadviseur
026 - 352 29 30
(ma, di (o), wo, do)
j.palaklely@skar.nl