IKC de Regenboog.

Bemmel

Namens ons team heet ik je kind(eren) van harte welkom. Bij ons is altijd wel iets te beleven. Jouw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft.

Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

 

Dagopvang en peuterwerk.
Wij werken nauw samen met basisschool de Regenboog. Sinds 20 mei 2015 jl. vormen het KDV (Kinderdagverblijf), Peuterwerk (voorheen peuterspeelzaal) en de bso (Buitenschoolse opvang) van SKAR samen met school IKC de Regenboog.Wij vieren dan ook verschillende vieringen samen met school zoals de maandviering in de grote hal, Carnaval, Sinterklaas en Kerst. Leerlingen van groep 7-8 komen regelmatig voorlezen op het KDV en Peuterwerk.

Er zijn vier horizontale groepen op ons KDV en Peuterwerk (voorheen peuterspeelzaal): *Babygroep roze 0-1 jaar * Dreumesgroep geel 1-2,5 jaar* Peutergroep paars 2,5-4 jaar * Peuterwerkgroep rood 2-4 jaar.In horizontale groepen (met kinderen van dezelfde leeftijd) werken we veel aan de gerichte ontwikkelingsstimulering, individueel en in de groep. De activiteiten worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau en tempo van ieder kind.

De KDV-groepen zijn 5 dagen per week open van 7.00-18.30 uur. De Peuterwerkgroep is van maandag t/m donderdag open van 8.30-11.30 uur. Tevens zijn wij VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) locatie. Heeft uw kind behoefte aan extra taalstimulering, dan bieden wij extra taalactiviteiten aan voor uw kind.

Dagelijks wordt er gewerkt met Uk en Puk op alle groepen. Uk en Puk is een totaalprogramma gericht op brede ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Regelmatig doen de peuters van het KDV mee met het programma van Peuterwerk dat gehuisvest is in school. Op ons peuterwerk wordt peuteropvang aangeboden voor kinderen van 2-4 jaar. We hebben een grote, speelse en gezellige inrichting met heel veel licht! De buitenruimte is aangelegd eind 2016 en ingericht met verschillende speel- en ontdekplekjes waar peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen.De Peutergroep is ingericht met verschillende hoeken zoals de huiskamerhoek, autohoek, lees- en snoezelhoek. Op ons KDV en Peuterwerk werken we met Uk & Puk, een taal- en ontwikkelingsstimuleringsprogramma.Uk & Puk werkt met verschillende thema's zoals: Regen, Eet smakelijk en Oef wat is het warm. Er horen verschillende creatieve-, voorlees- en woordactiviteiten bij de verschillende thema's. Zodra de peuters vier jaar zijn geworden, stromen ze makkelijk door van het KDV en Peuterwerk naar groep 1 van de basisschool. Regelmatig gaan wij met de peuters "een kijkje nemen' in groep 1-2". Dat vinden de peuters geweldig en het is tevens een fijne eerste kennismaking met groep 1-2. Peuterwerk en de jongste bso-groep is gehuisvest in school. De oudste bso-groep is gehuisvest op de 1e etage van het KDV zodat wij u een dag arrangement kunnen bieden van 7.00 tot 18.30 uur!


Buitenschoolse opvang.
Benieuwd naar de sfeer op onze locatie of heb je vragen? Kom gerust een keer bij ons kijken, want dat vinden wij erg leuk!

Samen met het KDV, Peuterwerk en basisschool de Regenboog zijn wij IKC de Regenboog. Wij willen goed kunnen inspelen op de behoeften en ontwikkeling die past bij elke levensfase. Daarom zijn er drie leeftijdsgroepen op de bso nl: Sprookjesbendegroep (4 t/m 6 jaar), gevestigd in school. De 2 groepen 7-Mijlslaarzen ( 6 t/m 8 jaar) en de Wilde bendegroep (8 t/m 12 jaar) zijn gehuisvest naast school. 

Op IKC de Regenboog bso is het mogelijk om aangepaste bso-tijden af te nemen, namelijk:
- van 14.30-16.00 uur
- van 14.30-17.00 uur
- van 14.30-17.30 uur
- van 14.30-18.00 uur
- van 14.30-18.30 uur
Onze afdeling Klantcontact kan u hier verder over informeren. Tel: 0900-2357527

Kinderen vanaf basisschool de Borgwal worden met de bakfiets opgehaald door een van onze pedagogisch medewerkers. De kinderen van basisschool de Regenboog halen we lopend op omdat de school naast onze bso gehuisvest is.

Bijzonder in ons sfeervolle gebouw is de grote lichtinval door de vele grote ramen. Op de vliering is ruimte gecreëerd voor de kinderen waar ze kunnen timmeren, schilderen of werken met de techniektoren. Daarmee leveren we een bijdrage aan het bieden van een gezellige en veilige omgeving waar we voor alle kinderen iets te bieden hebben.

Lekker naar buiten!
Iedereen weet dat buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Buiten spelen kinderen op een andere manier doordat de ervaring van ruimte, weer, natuur, licht en ondergrond een heel andere is waardoor het spel en onderzoek van kinderen verschilt met die in de binnenruimte. Buiten spelen vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden.Spelen in de buitenlucht draagt bij aan een goede gezondheid van kinderen. Het blijkt dat kinderen die regelmatig buitenspelen, meer tevreden zijn, beter eten, beter slapen en vaker een gezonder gewicht hebben.  Bij kinderopvang SKAR geldt de afspraak dat buitenspelen zo vaak mogelijk gestimuleerd wordt. De meeste bso-kinderen zullen elke dag naar buiten gaan. Ons motto: “Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!”

Gave activiteiten, door kinderen uitgekozen
Activiteiten die we aanbieden gaat in samenspraak met de kinderen zoals: knutselen, muziek, toneel, koken, buitenspel, vrij spelen, sport en dans. Ook komt "Menno" (sportcoach)regelmatig op de bso om samen met de kinderen plezier te beleven aan verschillende sport en spelactiviteiten buiten of in de gymzaal van school.
Tijdens kindvergaderingen worden de kinderen gestimuleerd om hun wensen en ideeën naar voren te brengen wat activiteiten betreft. Voor activiteiten bij Kinderopvang SKAR geldt dat we ontwikkelingsgericht en kindvolgend werken. Niet het resultaat telt, maar het proces er naar toe. Gaandeweg leren en ontdekken de kinderen veel en worden vele creatieve oplossingen bedacht. We leggen die momenten vast door het maken van foto- en/of beeldmateriaal om zo deze creatieve processen te documenteren. Ouders kunnen dan de inspanning, het plezier en de ontwikkeling van hun kind zien.                       

Ook tijdens vakanties iets leuks te doen!
In de schoolvakanties zijn wij hele dagen open. En dan komt er een vakantieprogramma uit. Hierin staat naast het programma, ook belangrijke praktische informatie over de vakantie. Voor u als ouder is het van groot belang dit van te voren goed door te nemen, aangezien we regelmatig op uitstapje gaan en dan met het openbaar vervoer reizen. We vertrekken soms wat  vroeger om op tijd bij een activiteit te zijn. Verschillende activiteiten komen aan bod zoals een bezoek aan het watermuseum, een sport en spel activiteit bij Thialf, naar de film, hutten bouwen, schminken, een creatieve activiteit met allerlei creatieve materialen, een workshop met allerlei proefjes doen met water en elektriciteit enz. Het vakantieprogramma wordt samengesteld in samenspraak met de kinderen. Tijdens vakanties werken we samen met bso Drakenburcht.


Voordelen voor ouder en kind.
- Nauwe samenwerking in IKC De Regenboog
- Voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur
- Elke vakantie een uitdagend en afwisselend vakantieprogramma
- Ook een 40 en 41 wekencontract is mogelijk
- Elke dag naar buiten
- Een gaaf activiteiten- en vakantieprogramma
- Regelmatig sport- en spelactiviteiten buiten of in de gymzaal 
- Samen zingen op alle groepen met een zangdocent onder begeleiding van zijn gitaar
- Peuter-gym 1 x per twee weken met alle peuters in de gymzaal van school

Kom een kijkje nemen    Bereken jouw kosten


Of schrijf jouw kind direct in >

Meer over deze locatie:

Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

Contact: ocbemmel@skar.nl

Adres

Parksingel 7
6681 NC Bemmel

0481 - 46 45 72 (dagopvang)
06 - 55490126 (peuterwerk)
0481 - 45 40 18 (bso)

LRK: 139118366 (dagopvang)
LRK: 216372975 (bso)

Openingstijden

maandag
peuterwerk
bso

07:00 tot 18:30
08:30 tot 11:30
14:30 tot 18:30
dinsdag
peuterwerk
bso
07:00 tot 18:30
08:30 tot 11:30
14:30 tot 18:30

woensdag
peuterwerk
bso

07:00 tot 18:30
08:30 tot 11:30
12:00 tot 18:30

donderdag
peuterwerk
bso

07:00 tot 18:30
08:30 tot 11:30
14:30 tot 18:30

vrijdag
bso

07:30 tot 18:30
12:00 tot 18.30

Contactpersoon

Jolanda-Brinkhorst.jpg

Jolanda Brinkhorst
Locatiemanager