Ruilen bij Skar.

De ruilservice, en met name de beperkte mogelijkheden vanwege het personeelstekort om ruiluren in te zetten, zorgt voor veel onrust op de groep. En is een extra werklast voor onze pedagogisch medewerkers. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2023 geen ruiluren meer worden opgebouwd. Eerder opgebouwde ruiluren blijven nog geldig tot 365 dagen na de afgemelde dag, tot uiterlijk 31 december 2023. 

 • Bij een 52 weken arrangement kun je alle weken van het jaar ruilaanvragen doen. Een hele vakantiedag kun je in dit arrangement ruilen tegen een andere vakantiedag maar ook tegen een korte of lange schooldag. Dit gaat met gesloten beurs. Hieronder verstaan we dat je tegen inlevering van een hele vakantiedag (11 uur) ook een kort dagdeel (vaak op maandag, dinsdag of donderdag) of lang dagdeel (vaak op woensdag of vrijdag) kunt aanvragen in de schoolweken. Hierbij vervallen de resterende ruiluren. Wil je geen verval van ruiluren? Dan kun je uiteraard een hele vakantiedag tegen een andere hele vakantie- of studiedag ruilen.
 • Een ruilaanvraag kun je op ieder moment indienen via het ouderportaal.
 • Je kan drie maanden van tevoren al een ruilaanvraag indienen. Wanneer je hoort of de aanvraag is goedgekeurd, verschilt per opvanglocatie.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kan je altijd annuleren met behoud van ruiluren.
 • Meld je een goedgekeurde ruilaanvraag af dan ontvang je geen ruiluren.
 • De ruilaanvraag die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk.
 • Ruilaanvragen worden enkel goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving en onze bedrijfsvoering. Dit wil zeggen dat er maximaal het wettelijk toegestane aantal kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de beroepskracht-kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop.
 • Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op de vaste groep van jouw kind. Wanneer er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst of je hiervan gebruik wil maken.
 • De reeds opgebouwde ruiluren zijn 365 dagen geldig vanaf de datum waarop de ruiluren zijn ontstaan. We gebruiken altijd de eerst opgebouwde ruiluren.

 • Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer jouw kind toch niet op de afgesproken ruildag komt, kun je de ingezette ruiluren niet nogmaals gebruiken.

 • Je kan de kind gebonden ruiluren meenemen als je van opvanglocatie verandert.

 • Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.

 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kun je geen ruiluren meer inzetten. Heb je ruiluren ingezet na het beëindigen van het opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor deze uren.

 • Ruiluren zijn kind gebonden.

 • Wanneer je op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat je nog hebt, dan ontvang je voor alle opvanguren een factuur. Op deze dag worden dan geen ruiluren ingezet.

 • Je kan alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd.

 • Ruiluren zijn niet inwisselbaar voor geld.

Kan ik mijn ruiluren laten uitbetalen? 
Nee, ruilen is een service.

 • We rekenen op de vaste dag op jouw kind.
 • Op die dag zetten we het volgens de wet verplichte aantal medewerkers in.
 • Je krijgt daarom geen geld terug als je kind een dag niet komt.

Kan ik mijn ruiluren inzetten nadat ik mijn contract heb opgezegd? 
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra het contract stopt, vervallen de opgebouwde ruiluren.

Zijn opgebouwde ruiluren overdraagbaar?
Nee, ruiluren zijn gekoppeld aan een contract. Dat betekent dat je opgebouwde ruiluren niet door kunt geven aan een ander kind, ook niet in jouw gezin. Dit geldt ook als jouw kind overstapt van dagopvang naar bso. Je kunt de ruiluren niet meenemen naar de bso.

Kan ik mijn afmelding annuleren?
Nee, wanneer jouw kind is afgemeld ontstaat er direct een plaats voor een ander kind. Wel kun je een nieuwe aanvraag doen.

Hoe werkt het ouderportaal? 
Lees hier meer over het ouderportaal.

Waarom is het nu (bijna) niet mogelijk om een dag te ruilen?

De laatste tijd is het voor ons steeds lastiger om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het landelijke personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ook is er meer vraag naar opvang, waardoor de groepen vaak vol zitten. Het is daarom vaak pas mogelijk om een ruildag in te zetten wanneer een ander kind is afgemeld. Ook willen we steeds de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent.

De ruilservice, en met name de beperkte mogelijkheden om ruiluren in te zetten, zorgt voor veel onrust op de groep. En is een extra werklast voor onze pedagogisch medewerkers. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2023 geen ruiluren meer worden opgebouwd. 

Ik hoor soms dat andere kinderen zijn afgemeld. Waarom is er dan geen plaats om mijn kind op te vangen en zo ruiluren te gebruiken?
Soms horen we (te) laat dat andere kinderen niet komen. We hebben je dan al verteld dat we je aanvraag om te ruilen moeten afwijzen.

We kiezen er dan soms voor om medewerkers anders in te zetten. We laten ze bijvoorbeeld een zieke collega vervangen of taken doen die de kwaliteit van de opvang beter maken.

Waarom kan mijn kind niet op een andere groep worden opgevangen als ik ruiluren wil inzetten?
De samenstelling van de groep en de inzet van personeel is aan wetten en regels gebonden. Zo mogen er niet meer dan het maximaal toegestane aantal kinderen op een groep en op een locatie worden opgevangen. Ook is het aantal kinderen dat een medewerker mag opvangen wettelijk bepaald. Dit heet de BKR-ratio, we worden daarop gecontroleerd door de GGD.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in een groep. We proberen dan ook zo weinig mogelijk te wisselen tussen groepen.

Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een andere vraag over ruilen. Waar kan ik deze stellen?
Onze klantadviseurs staan voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk alle contactmogelijkheden.