Ruilen bij Skar.

De ruilservice, en met name de beperkte mogelijkheden vanwege het personeelstekort om ruiluren in te zetten, zorgt voor veel onrust op de groep. En is een extra werklast voor onze pedagogisch medewerkers. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2023 geen ruiluren meer worden opgebouwd. Eerder opgebouwde ruiluren blijven nog geldig tot 365 dagen na de afgemelde dag, tot uiterlijk 31 december 2023. 

 • Een ruilaanvraag kun je op ieder moment indienen via het e-mailadres dat je ontvangt via jouw locatie.
 • Je kunt drie maanden van tevoren al een ruilaanvraag indienen. Na de 20e dag van iedere maand beoordelen we de ruilaanvraag voor de volgende maand. Als er ruiluren beschikbaar zijn, krijg je hiervan direct een bevestiging.

Wanneer er plek is op de aangevraagde dag, wordt jouw kind geplaatst. Is er geen plek, dan krijgt jouw ruilaanvraag de status ‘wachtlijst’. Wanneer een ander kind zich afmeldt voor deze dag en jouw kind kan op de vrijgekomen plek geplaatst worden, ontvang en een mail dat jouw ruilverzoek alsnog is goedgekeurd. Omdat ouders hun kind kunnen afmelden voor 8.30 uur, kunnen ruilaanvragen die op de wachtlijst staan nog tot 8.30 op de aangevraagde ochtend worden bevestigd. Vind je dit te laat, dan kun je zelf een tijd opgeven tot wanneer je de aanvraag open wilt laten staan. Na deze tijd vervalt je aanvraag.

 • Bij een 40 weken arrangement kun je tijdens de 40 schoolweken ruilaanvragen doen. Het gaat om de schoolweken die zijn vastgesteld door het ministerie van OCW voor de vakantieregio Zuid. Hierbij gaan we uit van twee weken meivakantie.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je altijd annuleren met behoud van ruiluren.
 • De ruilaanvraag die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dit wil zeggen dat er maximaal het wettelijk toegestane aantal kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de beroepskracht-kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.
 • Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Wanneer er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst of je hiervan gebruik wilt maken.
 • Ruiluren die je vóór 2023 hebt opgebouwd kun je proberen in te zetten vanaf de datum van afmelden tot een jaar na de opvangdag die je hebt afgemeld tot en met uiterlijk 31 december 2023. We gebruiken altijd de eerst opgebouwde ruiluren. In de ouderapp kun je zien hoeveel ruiluren je nog hebt. Je vindt het onder 'Account – Functies – Tegoeden'.

 • Je kunt de kind gebonden ruiluren meenemen als je van locatie verandert.
 • Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kun je geen ruiluren meer inzetten. Heb je ruiluren ingezet na het beëindigen van het opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor deze uren.
 • Ruiluren zijn kind gebonden.
 • Wanneer je op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat je nog hebt, dan ontvang je voor alle opvanguren een factuur. Op deze dag worden dan geen ruiluren ingezet.
 • Je kunt alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd.
 • Ruiluren zijn niet inwisselbaar voor geld.

Meer weten over vervallen van de ruilservice?
Vanaf 2023 vervalt de ruilservice. Kijk hier voor wat dit voor jou betekent.

Kan ik mijn ruiluren laten uitbetalen? 
Nee, ruilen is een service.

 • We rekenen op de vaste dag op jouw kind.
 • Op die dag zetten we het volgens de wet verplichte aantal medewerkers in.
 • Je krijgt daarom geen geld terug als je kind een dag niet komt.
 • Wel kun je proberen om de dag te ruilen.

Kan ik mijn ruiluren inzetten nadat ik mijn contract heb opgezegd? 
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra het contract stopt, vervallen de opgebouwde ruiluren.

Zijn opgebouwde ruiluren overdraagbaar?
Nee, ruiluren zijn gekoppeld aan een contract. Dat betekent dat je opgebouwde ruiluren niet door kunt geven aan een ander kind, ook niet in jouw gezin. Dit geldt ook als jouw kind overstapt van dagopvang naar bso. Je kunt de ruiluren niet meenemen naar de bso.

Kan ik mijn afmelding annuleren?
Nee, wanneer jouw kind is afgemeld ontstaat er direct een plaats voor een ander kind. Wel kun je een nieuwe aanvraag doen.

Hoe werkt het ouderportaal? 
Lees hier meer over het ouderportaal.

Waarom is het nu (bijna) niet mogelijk om een dag te ruilen?

De laatste tijd is het voor ons steeds lastiger om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het landelijke personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ook is er meer vraag naar opvang, waardoor de groepen vaak vol zitten. Het is daarom vaak pas mogelijk om een ruildag in te zetten wanneer een ander kind is afgemeld. Ook willen we steeds de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent.

De ruilservice, en met name de beperkte mogelijkheden om ruiluren in te zetten, zorgt voor veel onrust op de groep. En is een extra werklast voor onze pedagogisch medewerkers. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2023 geen ruiluren meer worden opgebouwd. 

Ik hoor soms dat andere kinderen zijn afgemeld. Waarom is er dan geen plaats om mijn kind op te vangen en zo ruiluren te gebruiken?
Soms horen we (te) laat dat andere kinderen niet komen. We hebben je dan al verteld dat we je aanvraag om te ruilen moeten afwijzen.

We kiezen er dan soms voor om medewerkers anders in te zetten. We laten ze bijvoorbeeld een zieke collega vervangen of taken doen die de kwaliteit van de opvang beter maken.

Waarom kan mijn kind niet op een andere groep worden opgevangen als ik ruiluren wil inzetten?
De samenstelling van de groep en de inzet van personeel is aan wetten en regels gebonden. Zo mogen er niet meer dan het maximaal toegestane aantal kinderen op een groep en op een locatie worden opgevangen. Ook is het aantal kinderen dat een medewerker mag opvangen wettelijk bepaald. Dit heet de BKR-ratio, we worden daarop gecontroleerd door de GGD.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in een groep. We proberen dan ook zo weinig mogelijk te wisselen tussen groepen.

Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een andere vraag over deze wijziging. Waar kan ik deze stellen?
Onze klantadviseurs staan voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk alle contactmogelijkheden.