Ruilen bij Skar.

Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit is belangrijk voor de stabiliteit van de groepen, het veilige en vertrouwde gevoel van de kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit. Het kan natuurlijk voorkomen dat jouw kind niet kan komen, of dat je incidenteel opvang nodig hebt op een andere dag dan de vaste opvangdag. Wanneer je jouw kind tijdig afmeldt, ontvang je ruilpunten die je op een ander moment kunt inzetten. Dit geldt niet voor peuterwerk. Je leest hieronder meer. 

Opbouwen van ruilpunten.

 • Je kunt jouw kind afmelden tot op de dag zelf vóór 08.30 uur om ruilpunten te ontvangen.
 • Afmelden kan via het ouderportaal <link naar ouderportaal> of de app.
 • Bij tijdige afmelding, ontvang je de volgende ruilpunten:
 • Hele dag: 10 punten
 • Halve dag: 5 punten
 • Kort dagdeel: 2,5 punten
 • Weet je al snel dat je een bepaalde dag niet gaat gebruiken? Dan vinden wij het fijn als je jouw kind vast afmeldt. Dit kan vanaf drie maanden van tevoren. Hoe eerder je afmeldt, hoe groter de kans dat we iemand anders blij kunnen maken met een plaats op de groep.
 • Heb je jouw kind afgemeld? Dan vervalt jouw recht op deze plaats en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer je toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog plaats, is jouw kind natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een ruilaanvraag (je hebt inmiddels ruilpunten opgebouwd met de eerdere afmelding), die je kunt indienen via het e-mailadres dat jouw locatie aan je doorgeeft.
 • Ruilpunten kunnen worden opgebouwd over een hele dag of een (kort) dagdeel. Je bouwt dus geen ruilpunten op voor een aantal uren of wanneer je jouw kind eerder ophaalt of later brengt.
 • Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Valt dit op jouw vaste opvangdag? Dan ontvang je automatisch ruilpunten over deze dag. Je hoeft hiervoor dus niets te doen. De ruilpunten over deze feestdagen ontvang je achteraf en deze uren kun je dan ook niet eerder dan de desbetreffende feestdag inzetten.
 • Extra opvang kun je niet ruilen.

Ruilpunten opnemen.

 • Een ruilaanvraag kun je op ieder moment eenvoudig indienen via het ouderportaal.
 • Ruilen is mogelijk binnen 90 dagen. Het aantal aanvragen van ruildagen is ongelimiteerd.
 • Ruilpunten zijn alleen inzetbaar in de weken die je afneemt op basis van je contract.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je natuurlijk altijd annuleren.

Beoordeling van jouw ruilaanvraag.

 • De ruilaanvraag die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dit wil zeggen dat er maximaal het wettelijk toegestane aantal kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de beroepskracht-kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat immers voorop. 
 • Na de 20e van iedere maand worden de ruilaanvragen automatisch beoordeeld voor de komende maand en indien beschikbaar ook direct bevestigd.
 • Indien er geen plek is, komt jouw ruilaanvraag op de wachtlijst. Wanneer een ander kind afgemeld wordt, dan krijgt je automatisch een mail dat jouw ruilverzoek alsnog is goedgekeurd.
 • Omdat ouders hun kind nog tot 8.30 uur kunnen afmelden, kan jouw ruilaanvraag uiterlijk om 8.30 uur op dezelfde ochtend worden goedgekeurd.
 • Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Wanneer er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst met je of je hiervan gebruik wilt maken.

Geldigheid van ruilpunten.

 • Heb je jouw kind afgemeld? Dan heb je drie maanden de tijd deze ruilpunten op te maken. En natuurlijk gebruiken we altijd de eerst opgebouwde ruilpunten bij een ruilaanvraag. Ruilpunten die na drie maanden niet gebruikt zijn, komen automatisch te vervallen.
 • Ongebruikte ruilpunten vanuit nationale feestdagen zijn twaalf maanden geldig.
 • Ongebruikte ruilpunten vanuit het 46 weken contract zijn één kalenderjaar geldig en komen steeds te vervallen op 31 december.
 • Ruilpunten zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer jouw kind toch niet naar onze kinderopvang komt op de afgesproken ruildag, kun je de ingezette ruilpunten niet nogmaals gebruiken.
 • Je kunt jouw ruilpunten gewoon meenemen als je van locatie verandert.
 • Ruilpunten worden bij de wijziging van een contract naar rato aangepast. Ga je bijvoorbeeld van twee dagen opvang terug naar een dag in de week, dan zal op de ingangsdatum ook het aantal ruilpunten zijn gehalveerd.
 • Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan worden de overgebleven ruilpunten omgerekend naar een aangepast aantal ruilpunten voor de bso. Voor hele dagen dagopvang ontvang je ruilpunten voor een kort dagdeel.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruilpunten. Na de laatste contractdag kun je dan ook geen ruilpunten meer inzetten. Heb je ruilpunten ingezet na het beëindigen van het opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor extra opvang.
 • Ruilpunten kunnen niet worden overgedragen aan andere kinderen.
 • Je kunt alleen ruilpunten inzetten die al zijn opgebouwd.
 • Niet-gebruikte ruilpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Extra opvang zonder ruilpunten.
Heb je onvoldoende ruilpunten? Of wil je niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een ruildag? Dan heb je de optie om extra opvang aan te vragen. Voor een aangevraagde extra dag kunnen we, in tegenstelling tot bij een ruiling, in principe extra personeel inplannen. Voorwaarde is wel dat er personeel beschikbaar is en bovendien dient er ruimte te zijn op de groep van jouw kind.

Tot snel?

Leuk dat je ons gevonden hebt! Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven op een locatie. Wil je eerst berekenen wat onze kinderopvang kost? Bekijk onze producten en tarieven of bereken het snel met onze rekentool! Voor persoonlijk advies bel je met 0900 - 23 57 527.