• Header-Skar
Uw kind aanmelden

Adresgegevens

Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
Telefoonnummer Kinderdagverblijf
Telefoonnummers Peutergroepen
06-51485100
06-12882951 Dolfijnen
06-11776418 Krokodillen en Tijgers
Telefoonnummer BSO
06-25748604
LRKP nummer dagopvang
112716635
LRKP nummer bso
208195555

Openingstijden

maandag7:30 - 18:30 uur
dinsdag7:30 - 18:30 uur
woensdag7:30 - 18:30 uur
donderdag7:30 - 18:30 uur
vrijdag7:30 - 18:30 uur

Skar
Kinderopvang Beestenboel (Klarendal)

Namens ons team heet ik uw kind(eren) van harte welkom. Bij ons is altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft.

Ons team is enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Op locatie Beestenboel bieden we dagopvang, buitenschoolse opvang én peuterwerk aan. Wij zijn mede “ bewoner” van het  KC Klarendal; een multi functioneel centrum in het hart van de wijk Klarendal. We werken nauw samen met basisschool Kunstrijk, maar ook met andere samenwerkingspartners in het gebouw waaronder het wijkteam, het consultatiebureau, het kinderwerk van Rijnstad en de wijkclub Klarendal/St Marten. Bijzonder is dat we toewerken naar een integraal kindcentrum. Daarmee leveren we een bijdrage aan een doorgaande lijn: een vertrouwde én uitdagende opvoedomgeving voor kinderen uit de wijk vanaf 0 tot 13 jaar. We zijn een locatie waar we voor- en vroegschoolse educatie aanbieden. Onze medewerkers zijn daarin specifiek geschoold.

Renate Wolterinck
Renate Wolterinck Locatiemanager

Voordelen voor ouder en kind

  • Dagopvang, BSO én peuterwerk
  • Alle opvoedpartners in het gebouw
  • Mooie grote tuin
  • Uitdagende speelhal binnen
  • Een kleine en vertrouwde locatie
  • VVE locatie

Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

Rapportages

Email oudercommissie

ocbeestenboel@skar.nl