7 juli 2022

Brandbrief - Een hartenkreet uit de sector Kinderopvang

Brandbrief - Een hartenkreet uit de sector Kinderopvang

Op 7 juli hebben bestuurders in de kinderopvang een brandbrief aangeboden aan de minister van SZW. De brandbrief is opgesteld als een hartenkreet namens onze sector. In de brief dragen wij als branche oplossingen aan voor de situatie rondom het personeelstekort. Voor zowel de korte als de langere termijn.

3 hoofdlijnen
In de brandbrief vragen we beleidsmakers om op een andere manier te kijken naar de problemen in de branche. Er zijn drie hoofdlijnen aan waar actie noodzakelijk is:

  1. De vijver van potentiële medewerkers in de kinderopvang moet groter worden.
  2. De regeldruk moet omlaag, zodat met minder mensen meer kan worden gedaan. En zodat de administratieve last en werkdruk verlaagd worden, zonder in te boeten op kwaliteit en veiligheid.
  3. Er is ruimte nodig om te innoveren. Om de dienstverlening en inzet van medewerkers, slimmer, eigentijdser, passender en daarmee efficiënter te organiseren.

De hoofdlijnen voorzien we in de brief van meer concrete oplossingen.

Innovatie
Concrete maatregelen alleen zijn niet voldoende om het personeelstekort het hoofd te bieden. Er moet ook op een andere manier gekeken worden naar de problemen. Om zo tot vernieuwende inzichten te komen over de rol en invulling van kinderopvang in onze maatschappij. Als branche willen we hier een actieve rol in spelen. Dat kunnen wij alleen als er vanuit beleid ook de ruimte geboden wordt om het verschil te kunnen maken.

Drempels wegnemen
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip heeft de brandbrief persoonlijk in ontvangst genomen. “Ik onderschrijf de urgentie van de brandbrief. De kinderopvang is essentieel voor onze samenleving en ik draag het breed gesteunde initiatief vanuit de organisaties zelf dan ook een warm hart toe. Ik wil in gezamenlijkheid kijken waar we drempels kunnen wegnemen. En hoe we de praktijk kunnen betrekken bij het vinden van kansen en oplossingen.”

Verder oplopende personeeltekorten
Directe aanleiding van de brandbrief zijn de grote personele tekorten in de kinderopvang. Door verwachte extra vraag aan kinderopvang loopt het tekort aan medewerkers de komende jaren verder op. In 2028 zien we een tekort van 35.000 medewerkers. Daardoor is de voortgang van onze dienstverlening serieus in het geding. Dat gaat ten koste van de ontwikkelkansen voor alle kinderen en voor hun ouders. En dat terwijl de kinderopvang als bepalende voorwaarde wordt gezien om werkend Nederland draaiende te houden. Het feit dat één pedagogisch medewerker ervoor zorgt dat zeven ouders kunnen werken onderstreept dit.

Terug naar overzicht