Pedagogisch medewerker teamflex | 15-25 uur | IKC de Abacus

Pedagogisch medewerker teamflex | 15-25 uur | IKC de Abacus

5 maart 2021 - 30 juni 2021
Categorie: Bso | 0-16 uur, Bso | 17 - 24 uur, Dagopvang | 0-16 uur, Dagopvang | 17-36 uur, Flex kracht, Peuterwerk
Locatie: Lingewaard

IKC de Abacus is de plaats om je te laten verrassen, te onderzoeken en samen te werken. We combineren onderwijs en opvang om kinderen van 0 tot 13 jaar een fijne plek te bieden om te leren. Pedagogisch professionals en leerkrachten werken er samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Als basisschool en kinderopvangorganisatie Skar zijn we één organisatie voor kinderen, ouders en medewerkers.

Op het speelleerplein, dat grenst aan de groepsruimte, spelen en leren kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën samen en gaan kinderen binnen veilige grenzen op zoek naar succeservaringen. Dit onder toezicht en begeleiding van een pedagogisch professional. Onze peutergroepen werken en leren op het speelleerplein al samen met groep 1/2. Samen zorgen we dat jouw kind op een fijne manier kan opgroeien. Bijzonder is onze samenwerking met diverse partners, denk hierbij aan de logopediste. Daarmee leveren we een bijdrage aan de algehele ontwikkeling van jouw kind(eren).

Dagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vloeien soepel in elkaar over. Bijzonder zijn de naschoolse activiteiten vanuit school, waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om kennis te maken met onder andere wetenschap, natuur, kunst en cultuur. Er is ook ruimte voor kennismaking, verdieping, verrijking, ontspanning en talentontwikkeling? 

Iets voor jou? Wij kijken uit naar jouw reactie!

Reageer

Terug