Elk jaar zijn meer dan 100.000 kinderen van 0 tot 18 jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat komt neer op minimaal 1 van de 30 kinderen. Het is daardoor aannemelijk dat ook kinderen die de kinderopvang bezoeken hiervan slachtoffer zijn. Iedereen die professioneel met kinderen of volwassenen werkt, moet daarom werken met een meldcode.

Kinderopvang Skar hanteert een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze heeft tot doel de beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode van Kinderopvang Skar bestaat uit een beleidsdocument en stappenplannen in voorkomende situaties en is gebaseerd op het landelijke basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij richt het beleid zich zowel op ouders/verzorgers als medewerkers waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag en/of ongewenste omgangsvormen ten opzichte van en tussen kinderen. Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van de professionals die binnen Kinderopvang Skar werkzaam zijn.

Lees verder over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.