Ik ben Yolanda Kuis, psycholoog, arbeids- en organisatiedeskundige en werkzaam bij MijnKennis. Mijn rol voor Kinderopvang Skar is die van extern vertrouwenspersoon voor klanten.

De vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft drie ‘hoofdtaken’. De eerste is het begeleiden en ondersteunen van ouders/verzorgers die een melding willen doen van grensoverschrijdend gedrag. De taken die hierbij horen zijn:

 • het voeren van gesprekken;
 • het behulpzaam zijn bij het zoeken naar een bemiddelaar;
 • het begeleiden bij het indienen van een klacht, gedurende de klachtenbehandeling en in de periode daarna;
 • het ondersteunen bij het aangifte doen bij de politie bij het vermoeden van een strafbaar feit;
 • het verwijzen naar hulpverleningsinstanties;
 • het op eigen initiatief kunnen raadplegen van interne/externe deskundigen;
 • het attenderen van andere betrokken functionarissen binnen de organisatie op de vertrouwelijkheid;
 • het hebben van toegang tot alle geledingen van het bedrijf en rechtstreeks tot directie/management en medezeggenschapsorganen.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:

 • lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of te weinig voeding, aandacht of verzorging);
 • geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten, stelselmatig negeren etc.);
 • seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting);
 • vernieling van eigendommen van een ander en / of het zonder toestemming betreden van de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang;
 • het gevoel dat een slachtoffer of aanschouwer ervaart ten aanzien van “onjuist pedagogisch handelen”.

Naast het ondersteunen van ouders/verzorgers, geef ik Kinderopvang Skar advies gericht op het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag. Tot slot lever ik een bijdrage aan het actueel houden van het te voeren beleid.

Geheimhoudingsplicht

Als vertrouwenspersoon heb ik mij te houden aan de geheimhoudingsplicht. Dat is bij wet geregeld en als ik deze plicht verzaak, ben ik strafbaar. Alle informatie die betrekking heeft op het werk van vertrouwenspersoon is niet toegankelijk voor derden. Heeft u een vraag of advies nodig inzake het ervaren van grensoverschrijdend gedrag? Ik nodig u uit om, bij voorkeur tijdens kantooruren, contact met mij op te nemen via e-mail of mobiele telefoon:

 • Yolanda.kuis@mijnkennis.nl
 • 06-23892518