VEILIGHEID

Veilige kinderopvang

Op elke locatie houden we jaarlijks een Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Als het gaat om ziekte en hygiëne werken we volgens de richtlijnen van de GGD. Die toetst ook jaarlijks onze locaties. Het inspectierapport van uw locatie vindt u online op de vestigingspagina en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 

Protocollen kinderopvang

Onze pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen als er ondanks alle maatregelen iets gebeurt. We houden regelmatig ontruimingsoefeningen. Op iedere locatie is een bedrijfshulpverlener aanwezig en we hebben protocollen om adequaat te reageren.
 

Continue screening

Elke medewerker in de kinderopvang moet voor hij of zij kan starten bij een werkgever een recente VOG – een verklaring omtrent gedrag – overleggen. Hiermee toont de medewerker aan dat hij/zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die het werken met kinderen in de weg staat. Omdat een medewerker na het verkrijgen van een VOG alsnog in de fout kan gaan, controleert Dienst Justis elke dag alle medewerkers in de kinderopvang op strafbare feiten. Op het moment dat een medewerker in de fout gaat, krijgt zijn of haar werkgever een signaal. De betreffende medewerker mag dan niet meer werken totdat er een nieuwe, geldende VOG is. Hoe dit precies in zijn werk gaat lees je op deze pagina van de overheid.
 

Vierogenprincipe

Op kinderopvanglocaties is het verplicht dat er tijdens het grootste deel van de dag vier ogen en/of oren op de groep beschikbaar zijn. Op die manier worden situaties waarin een medewerker alleen is met kinderen zo veel mogelijk voorkomen. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten.
 

Vertrouwenspersoon voor klanten

hebt u een vraag of advies nodig inzake het ervaren van grensoverschrijdend gedrag? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw locatiemanager. Indien u het prettiger vindt uw vraag voor te leggen of advies te vragen aan een externe vertrouwenspersoon, dan kunt u contact opnemen met Yolanda Kuis. Yolanda is een gecertificeerde onafhankelijke vertrouwenspersoon.