KWALITEIT

Kinderopvang Skar biedt de hoogst mogelijke kwaliteit. Met een doordachte pedagogische aanpak en enthousiaste medewerkers, nodigen wij uw kind uit om zich te ontplooien.

Veilige kinderopvang

Bij Skar hechten we veel waarde aan veiligheid. Jaarlijks houden we op iedere locatie een Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Als het gaat om ziekte en hygiëne werken we volgens de richtlijnen van de GGD. Die toetst ook jaarlijks alle locaties van Skar. Er worden verschillende domeinen onderzocht, waaronder pedagogische kwaliteit en de kennis van protocollen waar een organisatie mee werkt. Het inspectierapport van de locatie van uw kind vindt u online op de vestigingspagina, en in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Protocollen kinderopvang

Onze pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen als er ondanks alle maatregelen iets gebeurt. We houden regelmatig ontruimingsoefeningen. Op iedere locatie is een getrainde bedrijfshulpverlener aanwezig en we hebben protocollen om adequaat te reageren.

Klantreacties

Binnen Kinderopvang Skar vragen wij ouders alle suggesties en klachten te melden om de gewenste situatie te kunnen creëren. Iedere kritische opmerking of vraag, signaal tot onvrede of mogelijkheid tot verbetering nemen wij uiterst serieus. Ook medewerkers vragen wij fouten of afwijkingen in onze dienstverlening kenbaar te maken. Wij zijn bereid om te leren en willen anticiperen op de behoefte van de markt. We scherpen onze dienstverlening aan en verbeteren onze interne processen als dat wenselijk en nodig is. Daarnaast streven we ernaar om iedere kritische vraag of klacht zo eenvoudig en soepel mogelijk te behandelen en een voor betrokken partijen zo bevredigend mogelijk antwoord te geven.
In het Openbaar Jaarverslag klantreacties van Kinderopvang Skar leest u de aard en de afhandeling van de klantreacties die ouders bij ons hebben ingediend. Lees meer over het klantreactiesproces en bekijk het jaarverslag.

Goed opgeleide medewerkers

Kinderopvang Skar hecht er waarde aan, dat al haar medewerkers de juiste theoretische en praktische bagage hebben én houden. Zo volgen pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld de training Puk voor peuters en Knap lastig voor de bso. Alleen op deze manier kan Kinderopvang Skar ervoor zorgen dat de kwaliteit van de geboden kinderopvang van haar locaties op het gewenste (hoge) peil blijft. Ook heeft Kinderopvang Skar een Kwaliteitsfunctionaris in dienst die de kwaliteit voortdurend monitort en de laatste ontwikkelingen op gebied van veiligheid en kwaliteit implementeert. En een Pedagogisch adviseur, die indien gewenst op pedagogisch vlak ondersteuning biedt aan de pedagogisch medewerkers.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Kinderopvang Skar is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. De organisatie heeft 1.100 leden die gezamenlijk staan voor 80% van de omzet in de branche. Belangenbehartiging, informatievoorziening en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring zijn de belangrijkste doelstellingen van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kindwijzer

Skar is lid van KINDwijzer. KINDwijzer is een landelijk netwerk van toonaangevende kinderopvangorganisaties. Zij werken samen in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn ze constant vernieuwend bezig. KINDwijzerorganisaties zoeken afstemming en samenwerking met onderwijs en andere kindgerichte organisaties. Alles om te zorgen voor een complete en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Bij de organisaties werken ruim 13.000 pedagogisch medewerkers. In totaal verzorgen zij, verdeeld over 106 gemeenten, in meer dan 1400 vestigingen en bij ongeveer 1600 gastouders de opvang van bijna 130.000 kinderen. Alle gastouders voldoen aan de nieuwste eisen, waardoor de vraagouders recht houden op kinderopvangtoeslag. De totale omzet van de aangesloten leden bedraagt ongeveer € 390 miljoen per jaar.