PEDAGOGISCH BELEID

Wij werken met het Pedagogisch beleid van Wij zijn JONG.

U vindt de Pedagogische en praktische afspraken van uw locatie op de desbetreffende locatiepagina. 

Uw kind centraal!

Ouders ervaren dat wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Kinderen zijn nieuwsgierig. Zij willen ontdekken en leren. Dit gaat spelenderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind dit in zijn of haar eigen tempo kan doen. Vanuit het eigen plezier, interesse en levenslust. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren, waarderen, ondersteunen en dagen uit. Uiteraard voldoen al onze medewerkers aan de wettelijk vereiste kwalificaties. Er is een aanbod in activiteiten en spelmateriaal in alle leeftijden zowel binnen als buiten. Het kind kan zelf kiezen wat hij of zij doet en op onderzoek uit gaan. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens het pedagogisch beleid. Dit biedt een basis en houvast voor de medewerkers. Verder heeft iedere locatie een werkplan, waarin iedere ouder kan lezen wat de belangrijkste peilers van de opvang zijn en hoe daar invulling aan gegeven wordt. Op de website van iedere locatie staat het rapport van de GGD-inspectie.