AL 120 JAAR ERVARING!

Onze klanten vinden ervaring en vertrouwen heel belangrijk. Zij weten dat zij hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten. Met al 120 jaar ervaring heeft Kinderopvang Skar meer dan genoeg te bieden! 

Iedere week worden er dan ook meer dan 10.000 kinderen aan onze zorg toevertrouwd. Klanten waarderen onze opvang met het cijfer 7. En weet u dat wij koploper in Nederland zijn op het gebied van educatieve programma’s ter voorbereiding op het basisonderwijs? Wij weten hoe kinderen in elkaar zitten en hier spelen wij op in bij onze opvanglocaties. Waar mogelijk worden kinderen uitgedaagd en zo groeien zij in hun ontwikkeling. U kunt uw kinderen met een gerust hart aan ons toevertrouwen!

Ontstaan Kinderopvang Skar

Twee kinderen, ondergebracht in de ‘bewaarplaats’ aan de Sonsbeeksingel in Arnhem, augustus 1899. Zo begon de kinderopvang die later uitgroeide tot wat het nu is: circa 10.000 kinderen, verdeeld over circa 120 opvanglocaties in vijftien gemeenten.

De eerste tientallen jaren was de kinderopvang vooral afhankelijk van gulle gaven en schenkingen. Weeskinderen en kinderen van zieke of werkloze vaders kregen de eerste jaren voorrang bij plaatsing. Maatschappelijke betrokkenheid bleek toen het kindergeld in de jaren twintig werd verlaagd vanwege de hoge werkloosheid.

Na de oorlog

Na lange en moeilijke jaren tijdens en na de oorlog, werd halverwege de jaren 50 steeds meer aandacht geschonken aan de vorm waarbinnen de opvang geboden werd. Langzaam maar zeker raakte men ervan doordrongen dat kinderopvang meer betekende dan goede voeding en rust. De leidsters moesten daarom verplicht op cursus waarin zij leerden met kinderen te spelen.

Einde bewaarplaats

In 1963 wordt De Linde in Arnhem geopend. De naam bewaarplaats ruimt het veld. In de jaren 60 en 70 worden grote veranderingen doorgevoerd. Er ontstaat concurrentie door de peuterspeelzalen. In 1983 opent De Lindeloot in Arnhem-Zuid haar deuren. Een schenking van het Burger en Nieuwe Weeshuis in het kader van haar 400-jarig bestaan. Vanaf dat moment gaan de ontwikkelingen in een razend tempo. Er vinden fusies plaats met particuliere dagverblijven, de buitenschoolse opvang en het gastouderproject doen hun intrede. Ook ouderparticipatie wordt steeds belangrijker.

Skar vandaag de dag

Vandaag de dag is kinderopvang onlosmakelijk verbonden met de spelend leren van alle kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Skar maakt dit al 120 jaar waar. Wij participeren volop in initiatieven bijvoorbeeld met betrekking tot het bij elkaar brengen van opvang en onderwijs en de oprichting van integrale kindcentra. Wij investeren volop in afstemming met het onderwijsveld en partijen op het gebied van jeugdgezondheid. Zo dragen wij bij aan het vormgeven van de toekomst voor kinderen.