ONZE MEDEWERKERS

Kinderopvang Skar hecht er waarde aan, dat al haar medewerkers de juiste theoretische en praktische bagage hebben én houden. Alleen op deze manier kan Kinderopvang Skar ervoor zorgen dat de kwaliteit van de geboden kinderopvang van haar locaties op het gewenste (hoge) peil blijft.

Uw kinderen worden door onze medewerkers begeleid in een belangrijke fase van hun leven. Om dagelijks kwalitatieve opvang te kunnen bieden, worden onze medewerkers structureel begeleid en geschoold in hun professionele en pedagogische competenties. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen: ontwikkelingsgericht werken met kinderen, activiteiten speciaal voor baby’s, maar ook taal en communicatie met kinderen, klantgerichte kinderopvang, spel en creativiteit bij kinderen, kinder-EHBO-cursussen en uiteraard de verplichte BHV (bedrijfshulpverlening).