SCHEIDING

Een scheiding is voor niemand gemakkelijk. Voor zowel u als uw kind verandert er veel. Om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces, maken we graag duidelijke afspraken met u.
 

Hoe gaan we hier bij Skar mee om?

Bij Kinderopvang Skar staat het belang van uw kind voorop. We hechten veel waarde aan open communicatie met ouders. Samen met u willen we zorgen voor een optimale opvoedingssituatie. In het geval van een scheiding blijven we objectief en kiezen geen partij. Hebt u vragen of zorgen over uw kind? Ga dan gerust in gesprek met de pedagogisch medewerker. Het liefst op een rustig moment, niet in het bijzijn van de kinderen. Zo ondervinden zij zo min mogelijk last van de situatie.
Wilt u meer informatie over kinderen en scheiden? Kijk dan eens op:www.kiesvoorhetkind.nl en  www.oudersonline.nl.

Meer weten?

Hebt u nog aanvullende vragen op het gebied van de opvoeding van uw kind? Stel ze gerust aan de pedagogische medewerker op uw Skar locatie.