Onze privacy visie

Onze privacy visie

Privacy visie
Om onze dienstverlening aan u goed en effectief in te richten maakt onze organisatie gebruik van persoons- en organisatiegegevens. Wij vragen nooit meer informatie dan dat wij noodzakelijk achten om onze dienstverlening aan u goed aan te bieden. Hierbij betreft het veelal persoonsgegevens van kinderen, ouders/verzorgers, wettelijk vertegenwoordigers en eigen medewerkers. Voor zakelijke dienstverlening moeten wij beschikken over gegevens van organisaties en relaties waar wij mee samenwerk en of contacten onderhouden.

De gegevens die Skar (als onderdeel van Wij zijn JONG) van u vraagt zijn en blijven uw eigendom. We gebruik en deze informatie alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt. Net als u, hechten wij aan een zorgvuldige omgang van privacygegevens. We zorgen ervoor dat u weet welke (persoons)gegevens we gebruiken, waarom we deze gebruik en, hoe lang we deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken. Wij zijn JONG gaat nauwkeurig om met deze informatie en neemt maatregelen om de veiligheid van uw privacygevoelige informatie nu en in de toekomst te waarborgen.

Bekijk ons privacy- en cookiebeleid voor uitgebreide informatie.

Skar actueel

Techniekworkshop21 mei 2019

Techniekworkshop

Tuimeljudo16 mei 2019

Tuimeljudo

Skar hoofdsponsor Oosterbeekse Stuwwalloop15 april 2019

Skar hoofdsponsor Oosterbeekse Stuwwalloop