RUILSERVICE SKAR

Het kan voorkomen dat uw kind op een vaste dag niet naar onze kinderopvang komt. We hebben hiervoor een ruilservice waarmee u eenvoudig een vaste dag kunt ruilen. Dit is uiteraard alleen mogelijk indien de personeelsplanning en de bestaande wet- en regelgeving dit toelaten. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze ruilservice.

De ruilservice is alleen beschikbaar voor de dagopvang en bso. Peuterwerk, incidentele opvang en verlengde dagdelen komen niet in aanmerking voor de ruilservice.


Opbouwen van ruiltegoed

 • Meld uw kind op tijd af via het ouderportaal of de app, uiterlijk op de dag zelf vóór 8.30 uur.
 • Op de afgemelde dag heeft u geen recht meer op opvang. Deze plaats is beschikbaar gesteld aan een ander kind.
 • Bij afmelding ontvangt u ruilpunten:
  • dagopvang (hele dag 10 punten, halve dag 5 punten)
  • bso (hele dag 10 punten, halve dag 5 punten, kort dagdeel 2,5 punten)
 • Ruilpunten worden alleen toegekend voor een hele dag/dagdeel en niet bij afzegging van een aantal uren.
 • Op nationale feestdagen  zijn wij gesloten. Deze uren worden automatisch omgezet in ruiltegoed. 


Indienen van een ruilaanvraag

 • De ruilaanvraag kunt u indienen via het ouderportaal of de app.
 • Ruilen is mogelijk binnen 90 dagen. Het aanvragen van ruildagen kan ongelimiteerd.
 • Ruilaanvragen zijn alleen mogelijk in de weken die u afneemt op basis van uw contract.
 • U kunt een hele opvangdag ook ruilen tegen een kortere opvangdag. Resterende ruilpunten komen hierbij te vervallen.

Hoe worden ruilaanvragen beoordeeld?

 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer kinderen dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen worden en dat de voorgeschreven verhouding pedagogisch medewerker - aantal kinderen niet wordt overschreden. 
 • Ruilaanvragen worden beoordeeld op volgorde van de datum van aanvraag.
 • Na de 20e van iedere maand worden de ruilaanvragen automatisch beoordeeld voor de komende maand en indien beschikbaar ook direct bevestigd naar ouders.
 • Indien er geen plek is, krijgt uw ruilaanvraag de status ‘wachtlijst’. Wanneer een ander kind afgemeld wordt, dan krijgt u automatisch een mail dat uw ruilverzoek alsnog is goedgekeurd.
 • Omdat ouders hun kind nog tot 8.30 uur kunnen afmelden, kan uw ruilaanvraag uiterlijk op 8.30 uur van die ochtend worden goedgekeurd.
 • Wij streven ernaar uw kind op te vangen op zijn of haar vaste groep. Indien op de eigen groep geen plaats is, maar op een andere groep wel, wordt altijd in overleg met de ouder besproken of de ruilaanvraag gewenst is. 


Geldigheid van ruilpunten

 • Ongebruikte ruilpunten komen na 3 maanden automatisch te vervallen.
 • Ongebruikte tegoeden vanuit feestdagen komen na 1 jaar te vervallen.
 • Ongebruikte tegoeden vanuit het 46 weken contract zijn 1 kalenderjaar geldig en vervallen op 31 december.
 • Ruilpunten komen na beëindiging van het contract te vervallen.
 • Ruilpunten worden na aanpassing van een contract naar rato aangepast. Gaat u bijvoorbeeld van 2 dagen opvang terug naar 1 dag in de week, dan zal op de ingangsdatum ook het aantal ruilpunten zijn gehalveerd.
 • Als uw kind 4 jaar wordt en gebruik gaat maken van onze buitenschoolse opvang (bso), dan worden de overgebleven ruilpunten uit de dagopvang omgerekend naar een aangepast aantal ruilpunten voor de buitenschoolse opvang. Voor alle hele dagen dagopvang ontvangt u ruilpunten voor een kort bso-dagdeel.
 • Ruilpunten zijn eenmalig inzetbaar en vervallen indien een kind, met of zonder afmelding, niet naar onze kinderopvang komt op de afgesproken ruildag.
 • Ruilpunten zijn kindgebonden en kunnen dus niet overgedragen worden naar andere kinderen.
 • Ruilpunten zijn niet locatiegebonden, waardoor u de ruilpunten mee kunt nemen als u van locatie wisselt. 


Extra opvang zonder ruilpunten

Heeft u onvoldoende ruilpunten? Of wilt u niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een ruildag? Dan kunt u extra opvang aanvragen. De afgenomen extra opvang wordt dan in de eerstvolgende periode gefactureerd. Voor een aangevraagde extra dag kunnen we, in tegenstelling tot bij een ruiling, in principe extra personeel inplannen. Voorwaarde is wel dat er personeel beschikbaar is en bovendien dient er ruimte te zijn op de groep van uw kind.