Het komt soms voor dat uw kind op een vaste opvangdag niet komt. We hebben een unieke ruilservice waarmee u deze vaste dag kunt ruilen naar een ander moment. U hebt hier 365 dagen de tijd voor. Via ons ouderportaal of de handige app kunt u de ruildagen voor uw kind makkelijk regelen op uw PC, tablet of smartphone.
 

Onze ruilservice

Uw kind komt op een bepaalde dag niet. De reden maakt niet uit; of u nu vakantie hebt, uw kind ziek is of om een andere reden niet komt. U hebt dan twee mogelijkheden; afmelden of ruilen.
 

Afmelden

Indien u uw kind, uiterlijk op de dag zelf voor 8.30 uur, afmeldt via het ouderportaal, wordt er een tegoed in punten voor die dag (of dagdeel) toegevoegd aan uw ruiltegoed. U hebt op de afgemelde dag (of dagdeel) geen opvangmogelijkheid meer. De afgemelde dag (of dagdeel) wordt namelijk direct beschikbaar gesteld aan ouders die voor die dag (of dagdeel) een aanvraag hebben gedaan. Met het opgebouwde tegoed kunt u op een later moment een verzoek doen voor opvang op een andere dag (of dagdeel).
 

Ruilen

Bij een directe ruiling geeft u direct aan welke dag (of dagdeel) u wilt inleveren én welke dag (of dagdeel) u daarvoor in de plaats wilt aanvragen. De in te leveren dag (of dagdeel) wordt pas beschikbaar gesteld aan andere ouders op het moment dat uw ruiling is goedgekeurd. Mocht de gewenste ruildag (of dagdeel) (nog) niet beschikbaar zijn, dan heeft uw kind nog plaats op de oorspronkelijke dag (of dagdeel).
U kunt ook direct een extra dag(deel) aanvragen, waarbij u de keuze heeft tussen het inzetten van uw ruiltegoed of het laten factureren van de extra opvangdag.
 

Extra opvang

Mocht u onvoldoende ruiltegoed hebben of wilt u niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een ruildag, dan kunt u extra opvang aanvragen. De afgenomen extra opvang wordt dan in de eerstvolgende periode gefactureerd. Voor een aangevraagde extra dag kunnen we, in tegenstelling tot ruilen, extra personeel inplannen. Nog steeds geldt wel dat er ruimte moet zijn op de groep van uw kind.
 

Hoe het werkt

U kunt een ruildag(deel) 90 dagen vooruit aanvragen. Ruilaanvragen worden beoordeeld op volgorde van de datum van aanvraag. Het aanvragen van ruildagen kan ongelimiteerd. Na de 20e van iedere maand worden de ruilaanvragen automatisch beoordeeld voor de maand erop en indien beschikbaar ook direct bevestigd naar ouders. Het systeem achter het ouderportaal beoordeelt automatisch of uw ruilaanvraag goedgekeurd kan worden op de stamgroep van uw kind of de eventuele tweede stamgroep.
 
Wanneer er plek is wordt uw kind automatisch geplaatst. Wanneer er geen plek is, krijgt uw ruilaanvraag de status ”wachtlijst”. Wanneer een ander kind afgemeld wordt voor deze dag en uw kind kan op deze vrijgekomen plek geplaatst worden, dan krijgt u automatisch een e-mail dat uw ruilverzoek alsnog is goedgekeurd. Omdat ouders een ruiltegoed ontvangen als zij hun kind afmelden voor 8.30 uur, kunnen ruilaanvragen die de op de wachtlijst staan nog bevestigd worden tot 8.30 uur van de aangevraagde ochtend.
 

Nationale feestdagen

Nationale feestdagen komen ook in aanmerking om te ruilen. Valt uw vaste opvangdag op één van de onderstaande feestdagen in 2018, dan worden deze dagen automatisch toegekend aan uw ruiltegoed. Het gaat om de volgende, in de cao kinderopvang vastgestelde feestdagen:

Tweede paasdag: 2 april 2018 
Koningsdag: 27 april 2018 
Hemelvaartsdag: 10 mei 2018 
Tweede pinksterdag: 21 mei 2018 
Tweede kerstdag: 26 december 2018