• Header-Skar
Uw kind aanmelden

Adresgegevens

Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
Telefoon (locatie)
026 362 12 99
Dagopvang
06 213 871 43
Peuterwerk
06 514 851 04
LRKP nummer
113475603

Openingstijden

Dagopvang:
Maandag07:30 - 18:30
Dinsdag07:30 - 18:30
Woensdag07:30 - 18:30
Donderdag07:30 - 18:30
Vrijdag07:30 - 18:30
Peuterwerk:
Maandagochtend08:30 - 11:30
Maandagmiddag12:15 - 15:15
Dinsdagochtend08:30 - 11:30
Dinsdagmiddag12:15 - 15:15
Woensdagochtend08:30 - 11:30
Woensdagmiddag12:15 - 15:15
Donderdagochtend08:30 - 11:30
Donderdagmiddag12:15 - 15:15
Vrijdagochtend08:30 - 11:30
Vrijdagmiddag12:15 - 15:15

In deze vestiging

Rondleiding

Rondleiding aanvragen

Skar
Kinderdagopvang De Werf (Presikhaaf-West)

Namens het hele team heet ik uw kind(eren) van harte welkom. Bij ons is altijd wel iets te beleven. Uw kind krijgt alle aandacht en begeleiding die het nodig heeft.

Wij zijn enthousiast, betrokken en goed opgeleid. Bovendien hebben wij oog voor ieder kind en geven wij veel persoonlijke aandacht. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, ieder op zijn eigen tempo.

Wij hebben een intensieve samenwerking met de basisschool en kinderwerk. Samen zorgen we dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien. Wij werken met programma’s vanuit de voor, -en vroegschoolse educatie, zoals Kaleidoscoop. Daarmee leveren we een bijdrage aan een soepele overgang naar de basisschool van uw kind.

Ook hebben wij een 3,5 jarigen-groep: kinderen die bijna vier jaar worden en ingeschreven staan op basisschool de Werf mogen 1 dagdeel in de week extra naar ons komen. Een pedagogisch medewerker en een leerkracht gaan samen deze kinderen op een speelse wijze nog beter voorbereiden op de basisschool.

Benieuwd geworden naar onze opvang en/of even de goede sfeer komen proeven? Loop gerust een keer binnen of vraag een rondleiding aan. U kunt uw kind(eren) dan ook meteen bij ons inschrijven als u wilt.

Wij hopen u en uw kind(eren) snel te mogen ontmoeten!


Namens het hele team van Kinderdagopvang de Werf groet ik u vriendelijk,

Femke Oosterom (teamleider)Voordelen voor ouder en kind

  • Uw kind staat voorop
  • Prachtige buitenruimte met vel ruimte voor beweging, klimmen, klauteren en ontdekken
  • Kleinschalige dagopvang met één verticale groep
  • Vier groepen peuterwerk
  • Gezamenlijke thema's en activiteiten peuterwerk en dagopvang
  • Doorgaande lijn met basisschool de Werf

Neem een kijkje

Deze vestiging heeft een oudercommissie. U wordt geïnformeerd via deze vestigingspagina en het informatiebord op de vestiging.

Rapportages

Email oudercommissie

OCDeWerf@skar-oc.nl

Pedagogisch beleid

Wilt u meer weten over het Pedagogisch Beleid? Het algemeen Pedagogisch Beleid van Kinderopvang Skar vindt u onder de kop Pedagogisch beleid. Het Pedagogisch Beleid met vestigingsspecifieke informatie en het Pedagogisch Vestigingsjaarplan zijn in print inzichtelijk op de vestiging zelf.