UK & PUK

Beside children and pedagogical staff members, you may also run into Puk when you visit your child's group.
Who is Puk? And what he is doing in your child's group? First of all, Puk is a puppet that the children like to play with. But Puk is so much more than that. Puk is part of a program called Uk & Puk, which has specifically been developed for childcare centers. The objective of the Uk & Puk program is to stimulate the development of children aged 0 to 4 by playing and discovering together.

Uk & Puk offers your child an opportunity to practice speech and language skills, learn how to deal with feelings and other people, move and experience, and acquire spatial understanding.

Activities with Puk

Uk & Puk consists of all sorts of activities around various themes. The themes are chosen to fit in with the experiences and perceptions of your child. Puk often plays an important role in the activities. He experiences something that the children recognize. For example, he has new shoes or he has a cold. He shows the children something, makes a joke and asks questions. Through Puk, the children become involved in the activity and are challenged to participate. Puk is a friend with whom children feel safe. Besides Puk, your “Uk” (the Dutch word for “small one”) is the central focus of every activity.  

UK & PUK

In de groep van uw kind kunt u, behalve de kinderen en de pedagogisch medewerkers, ook Puk tegenkomen.

Wie is Puk? En wat doet hij in de groep van uw kind? Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het programma Uk & Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor kindercentra. Het doel van het programma Uk & Puk is om kinderen tussen de 0 en 4 jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken.

Uk & Puk biedt uw kind de speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren en ruimtelijk begrip.
 

Thuis meedoen met Uk & Puk

Wilt u de ouderbladen, horend bij een thema, thuis ontvangen. Dan kunt u deze aanvragenvia dit formulier. In overleg met de uitgever van Uk & Puk (Uitgeverij Zwijsen) ontvangt u van ons de ouderbladen vervolgens per e-mail. De ouderbladen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik, en mogen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Op deze ouderbladen rust copyright en de Auteurswet is van toepassing.
 

Ik ontvang graag de ouderbladen van Uk & Puk
 

Activiteiten met Puk

Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van uw kind staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk worden de kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Naast Puk, staat dus vooral uw “Uk ”centraal in elke activiteit.
 

Thema’s

Uk & Puk bestaat uit tien thema’s:

 • Welkom Puk!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Eet smakelijk!
 • Dit ben ik!
 • Reuzen en kabouters
 • Regen
 • Hatsjoe!
 • Knuffels
 • Oef, wat warm!
 • Ik en mijn familie
   

Activiteiten

Er zijn verschillende soorten activiteiten:

 • spel
 • spel in themahoek
 • ontdekken
 • knutselen
 • voorlezen
 • kring
 • expressie en bewegen

Elke activiteit bij de thema’s is beschreven voor drie leeftijdscategorieën:

 • Baby’s ( 0-1,5 jaar)
 • Dreumesen ( 1,5-2,5 jaar)
 • Peuters (2,5-4 jaar)

De komende jaren wordt de training gefaseerd aangeboden.

Ieder kinderdagverblijf heeft een eigen jaarkalender met daarin opgenomen een aantal Puk thema’s.
Daarnaast kunt u gebruik maken van ouderbladen, zodat u thuis ook activiteiten, gekoppeld aan een thema, kunt uitvoeren.