English version >

Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Op deze informatiepagina vind je een lijst met veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Stel deze dan via een e-mail aan klantcontact@skar.nl.
 
Status 01-12-2020 16.00 uur: 

Kinderopvang volledig open.

Wij blijven hierbij in alle gevallen de adviezen van de overheid en het RIVM volgen.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 


2. PRAKTISCH

Waarom sturen jullie kindgegevens naar de GGD voor bron- en contactonderzoek zonder expliciete toestemming van de ouders/verzorgers?

De GGD heeft een wettelijke taak om bij een besmetting met het coronavirus een bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Hoe de GGD dit onderzoek moet uitvoeren, is uitgewerkt in het RIVM-protocol voor bron- en contactonderzoek. De GGD is verplicht om volgens het protocol te werken. Op basis van dat protocol is onze organisatie verplicht hieraan mee te werken.

Behalve dat onze organisatie verplicht is mee te werken aan het bron- en contactonderzoek, hebben wij als organisatie de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en snel te handelen om de verspreiding van het virus in de organisatie te beperken. Dit moeten wij doen omdat de gezondheid van onze medewerkers en kinderen in het gedrang is (gerechtvaardigd belang op basis van de AVG). Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds ‘de privacy van de kindgegevens’ en anderzijds ‘het maatschappelijk en organisatiebelang om verspreiding van het virus te beperken’. Daarbij weegt voor ons het maatschappelijk en organisatiebelang op dit moment het zwaarst.

In de praktijk betekent het dat wij alleen namen en telefoonnummers doorgeven aan de GGD van kinderen die op specifieke dagen aanwezig waren. Deze informatie wordt beveiligd verzonden. Wanneer wij vooraf toestemming zouden vragen, duurt het te lang voordat de GGD onze informatie ontvangt. Bovendien lopen andere kinderen en medewerkers risico op besmetting als de toestemming niet wordt gegeven. Daarom heeft de wetgever andere mogelijkheden geboden (gerechtvaardigd belang en wettelijke plicht) waar wij ons op mogen baseren.

Heeft u na het lezen nog vragen, stuur dan een mail naar privacy@wijzijnjong.nl. Onze Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming zullen uw vraag beantwoorden.

Thuisblijfregels kinderen. 
De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De laatste versie van de beslisboom is te downloaden op de BOINK-website.

Wat zijn de regels voor ouders en kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies? 
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Voor kinderen tot en met 12 jaar die terugkomen uit deze gebieden gelden de bovenstaande adviezen. Iedereen ouder dan 12 jaar die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.
Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid.

Een actueel overzicht van oranje en rode gebieden is te vinden op Nederlandwereldwijd.nl.

Mijn kind zou nu komen wennen. Gaat dit door?   
Ja, de wendagen gaan door. Natuurlijk wel conform de RIVM-richtlijnen en altijd in overleg met de locatie. 

Zijn er feesten/ bijeenkomsten op de locaties?   
Zolang de RIVM-richtlijnen gelden, wordt er op onze locaties geen feesten/ bijeenkomsten gehouden. Niet voor verjaardagen, geboortes, afscheid, zomerfeest e.d. Hiertoe is besloten om de kans om besmetting te verkleinen.

Kan ik weer gebruik maken van speelinloop als dat op mijn locatie wordt aangeboden?  
Op dit moment helaas niet. De speelinloop zal niet eerder dan in 2021 weer opgestart worden. De precieze datum bepalen we op een later moment, en is afhankelijk van de situatie met betrekking tot het coronavirus.

Kan ik ruiluren opbouwen en/of inzetten?
Ja. Voor ruilaanvragen gelden de bestaande afspraken en regels. Houd er wel rekening mee dat in verband met corona de personele bezetting beperkt kan zijn. Dit heeft gevolgen voor het aantal beschikbare plaatsen op een groep. Ook is het korter van te voren bekend of een extra plaatsing mogelijk is. Over het algemeen geldt dus dat er wat minder mogelijkheden zijn om ruiluren in te zetten.

3. FINANCIEEL

Wat houdt de compensatieregeling in?
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de compensatie die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang hebben gebracht. Aan het gebruik van noodopvang waren namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via ons vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

Als ouders nog geen compensatie hebben gehad, kunnen ze zich aanmelding bij het meldpunt ‘ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen’ op de website van BOinK (www.boink.info).

Krijg ik ruiluren voor de dagen dat ik mijn kind heb afgemeld tussen 15 maart en 8 juni? Blijven de spelregels rondom ruilen van kracht? 
De compensatieregelingen die de overheid heeft ingezet gelden vanaf 16 maart 2020; het moment dat onze locaties alleen nog noodopvang konden aanbieden. Vanaf die datum worden uw kosten voor kinderopvang dus door de overheid gecompenseerd. Dit betekent dat er vanaf 16 maart geen ruiluren opgebouwd worden tot het moment dat de compensatieregeling vanuit de overheid stopt.

Vanaf 8 juni is de opvang weer regulier open en kunnen weer ruiluren opgebouwd worden.

Wat zijn mijn actuele ruiluren?
5 juni zijn alle ruiluren verwijderd die waren opgebouwd in de periode van 16 maart tot en met 7 juni. Aangezien alle kosten in deze periode worden gecompenseerd zijn de opgebouwde ruiluren niet van toepassing over deze periode. De stand die nu zichtbaar is zijn de actuele ruiluren.

Wanneer mijn kind naar de peuterspeelzaal gaat, kan ik deze dagen dan later inhalen? 
Er is helaas geen mogelijkheid om dagen te ruilen.

Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan klantcontact@skar.nl.