English version >

Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Op deze informatiepagina vind je een lijst met veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Stel deze dan via een e-mail aan klantcontact@skar.nl.
 
Status 31-03-2020 20.50 uur: 

Een aantal locaties is open voor noodopvang.

Enkele locaties zijn geopend voor kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Deze locaties zijn ook geopend voor ouders die geen klant bij ons zijn. Ook 24-uurs opvang is daarbij mogelijk.

Heb je noodopvang nodig maar ben je geen reguliere klant van ons? Vul dit formulier in om extra noodopvang aan te vragen. Ben je bestaande klant en wil je gebruik maken van de noodopvang, dan kun je een mail sturen naar jouw locatie. Het e-mailadres staat op de locatiepagina op deze website.

Heb je ook buiten de reguliere openingstijden, bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend, 's avonds, 's nachts of in het weekend noodopvang nodig? Bekijk dan het overzicht van noodopvanglocaties om te zien welke locaties 24-uurs opvang bieden. Vraag dit 24 uur van tevoren aan door een mail te sturen naar de desbetreffende gemeente:

Skar heeft voor alle kinderen waarvan een of beide ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep én die geen gezondheidsklachten hebben, vanaf maandag 23 maart 2020 de volgende noodlocaties opengesteld. Ook 24-uurs opvang is bij enkele locaties mogelijk:

Gemeente Arnhem (Zuid)

Gemeente Arnhem (Noord)

Gemeente Lingewaard:

Gemeente Overbetuwe

Gemeente Renkum

Voor deze locaties is gekozen vanwege de grootte van de locaties, de centrale ligging en het spreidingsgebied. Tevens is er rekening gehouden met opvangaanvragen. De overige locaties zijn tot nader bericht gesloten.

Afmelden kinderen
Komt je kind de komende periode niet naar de opvang? Dan vragen we je om het af te melden. Op die manier kunnen wij per locatie bepalen wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen.

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Meivakantie en andere schoolvrije dagen in de periode t/m 28 april. 
Als de basisscholen in bovengenoemde periode gesloten zijn voor noodopvang, dan zijn onze locaties die noodopvang aanbieden in die periode de hele dag open. Komt je kind in de meivakantie en/of andere schoolvrije dagen naar de noodopvang? Dan verzoeken wij je ons hier zo snel mogelijk over te informeren door een mail te sturen naar je locatie. Helaas is hiervoor het gebruik van het ouderportaal nog niet mogelijk.  

Op 2e Paasdag bieden de locaties die 24-uur open zijn opvang aan.

Vraag en Antwoord

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

Mag mijn kind komen wanneer maar één van de ouders een cruciaal beroep heeft? 
Voor kinderen van wie minimaal één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep en waar opvang thuis niet mogelijk is, is er wel opvang in de school en de kinderopvanglocatie. Uitgangspunt is dat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen. 

Zijn de locaties open voor noodopvang?
Enkele locaties zijn geopend voor kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Op een aantal van deze locaties bieden wij ook 24-uurs opvang. 

Moet ik mijn kind afmelden als hij of zij niet komt? 
Graag. Wanneer je kind niet naar de kinderopvang komt, vragen wij je je kind af te melden via het ouderportaal

Krijg ik mijn geld terug van de uren dat ik geen gebruik maak van de kinderopvang?  
Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, krijgen een compensatie van de eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen is het van belang dat je je factuur ook nu volledig door blijft betalen. De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over:

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3.500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders.

Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Voor wie is de compensatie bedoeld?   
Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, kunnen hun geld terugkrijgen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die nu aan het werk zijn.

Deze maatregel geldt helaas niet voor klanten die een andere bijdrage in de kosten dan de kinderopvangtoeslag ontvangen. Zodra wij meer weten, informeren wij je hier over.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?   
De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: Het is de bedoeling dat de Belastingdienst de eigen bijdragen van ouders aan de 3.500 kinderopvangorganisaties overmaakt. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Hoe de overheid dit gaat organiseren en wanneer, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we je uiteraard zo snel mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Moet ik alle kosten blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja. Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Dan behoud je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

Een deel van de kosten die je maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaal je aan de kinderopvangorganisatie.

De rijksoverheid meldt dat het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april, later wordt overgemaakt aan de ouders. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Krijg ik ruiluren voor de dagen dat ik mijn kind heb afgemeld en blijven de spelregels rondom ruilen van kracht? 
Wij weten nog niet wat de gevolgen van deze beslissing zijn voor de ruiluren. 

Mijn kind zou nu komen wennen. Gaat dit door?  
De wenmomenten worden verzet na 6 april. Uitzondering zijn de wenmomenten voor kinderen van ouders in de cruciale beroepsgroepen. Hun wenmomenten worden ingepland mits het kind klachtenvrij is. Wij nemen contact op om een nieuw wenmoment in te plannen. 

Wanneer mijn kind naar de peuterspeelzaal gaat, kan ik deze dagen dan later inhalen? 
Er is helaas geen mogelijkheid om dagen te ruilen.

Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan klantcontact@skar.nl.  

corona-poster.png