English version >

Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Status 26-01-2022 16.00 uur: 

Onze locaties zijn open.

De veiligheid van jouw kind(eren), jezelf en onze medewerkers staat bij ons steeds voorop. Daarnaast doen we er alles aan om onze locaties open te houden, ondanks dat het regelmatig een grote uitdaging is om genoeg pedagogisch medewerkers beschikbaar te hebben.

Dit kunnen we alleen door samen de coronaregels na te leven en daarin ieder onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom willen we jou vragen om de regels en afspraken te blijven volgen, voor jouw eigen en onze veiligheid. We zetten ze nog een keer voor je op een rij:

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
 • Ben je positief getest? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Afmelden kinderen
Meld je kinderen zo snel mogelijk af als je weet dat ze niet naar de opvang komen, bijvoorbeeld vanwege quarantaine. Zo hebben we een goed beeld van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten en kunnen we onze personele inzet hierop aanpassen.

Geen ouders op locaties
Ouders mogen niet binnenkomen op onze locaties. Zo houden we het aantal personen op onze locaties zo klein mogelijk. Mochten er hiervoor op je locatie specifieke afspraken of richtlijnen zijn, dan ontvang je daarover bericht via je locatie.

Mondkapjes
Op de bso is er geen mondkapjesplicht voor kinderen. Ook niet voor kinderen vanaf groep 6.

Beoordelen of kinderen naar opvang mogen

Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine als ze klachtenvrij zijn.

Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor alle kinderen uit een groep.

De beslisboom van BOinK wordt op dit moment bijgewerkt volgens de nieuwe maatregelen. Zodra dit gereed is kun je met de beslisboom van BOinK beoordelen of je kind naar de opvang mag.

Bekijk de richtlijnen goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als meerdere personen uit de groep corona krijgen, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers.

Ruilen en incidentele extra opvang
Bieden van ruiluren is een extra service die wij verlenen. Dat doen wij uiteraard graag. Maar het voortzetten ervan is, zeker in deze uitdagende tijd voor personele bezetting, niet vanzelfsprekend. Aanvragen van ruiluren blijft mogelijk. Maar wij hebben op dit moment slechts weinig ruimte om hieraan tegemoet te komen.

Je helpt ons door kinderen tijdig af te melden als zij niet op de opvang komen. Daarmee hebben wij een juist overzicht van het aantal beschikbare plaatsen.

Voor ruilen en aanvragen voor incidentele extra opvang gelden de bestaande regels, ook als het gaat om de geldigheidstermijn van ruiluren.

Als je kind volgens de actuele richtlijnen in quarantaine gaat en daardoor niet op de opvang mag komen, dan gelden hiervoor dezelfde regels als wanneer je kind door ziekte niet kan komen. Dat betekent dat je je kind kunt afmelden tot vijf dagen vóór de betreffende dag om ruiluren te ontvangen. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 


2. PRAKTISCH

Krijg ik de kosten voor kinderopvang gecompenseerd als mijn kinderen niet naar de opvang kunnen komen?
Voor alle betrokkenen geldt natuurlijk dat niemand het leuk vindt als kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. Wij verzoeken ouders om de facturen te blijven betalen, óók als hun kinderen tijdelijk niet naar de opvang kunnen komen. De kinderopvangtoeslag loopt ook gewoon door zolang de facturen betaald worden.

Of de kosten voor gemiste opvang door ons worden gecompenseerd is afhankelijk van de specifieke situatie:

 • Als kinderen tijdelijk niet naar de opvang kunnen komen omdat zij (alleen of met de hele groep) op advies van de GGD in quarantaine gaan, dan gelden hiervoor dezelfde regels als wanneer kinderen door ziekte niet kunnen komen. Ouders ontvangen in dit geval geen compensatie voor de afwezigheid.

  Reden hiervoor is dat in het geval van quarantaine van een (deel van een) groep onze locatie gewoon open is. De opvang zou gewoon geleverd worden, als er geen sprake was van quarantaine.

 • Als kinderen tijdelijk niet naar de opvang kunnen komen omdat een groep of locatie sluit, bijvoorbeeld door personeelstekort, dan ontvangen ouders compensatie voor de afwezigheid. Tijdens zo’n sluiting kúnnen wij de overeengekomen opvang niet leveren omdat een groep of locatie gesloten is. Wij storten het bedrag voor de gemiste opvang terug via het bij ons bekende rekeningnummer.

Het administratief juist verwerken van locatiesluitingen vergt veel aandacht en tijd. Wij kunnen daardoor helaas nu niet aangeven wanneer wij het bedrag precies terugstorten.

Waar vind ik de thuisblijfregels voor kinderen?

De thuisblijfregels voor kinderen staan op deze website van de overheid.

De beslisboom van BOinK wordt op dit moment bijgewerkt volgens de nieuwe maatregelen. Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang mag. Bekijk deze goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als meerdere personen uit de groep corona krijgen, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers.

Heb je vragen?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar klantcontact@skar.nl.