KLANTREACTIES

Binnen Kinderopvang Skar vragen wij ouders alle complimenten en suggesties te melden om de gewenste situatie te kunnen creëren. Iedere kritische opmerking of vraag, signaal tot onvrede of mogelijkheid tot verbetering nemen wij uiterst serieus. Ook medewerkers vragen wij fouten of afwijkingen in onze dienstverlening kenbaar te maken. Wij zijn bereid om te leren en willen anticiperen op de behoefte van de markt. We scherpen onze dienstverlening aan en verbeteren onze interne processen als dat wenselijk en nodig is. Daarnaast streven we ernaar om iedere kritische vraag of klacht zo eenvoudig en soepel mogelijk te behandelen en een voor betrokken partijen zo bevredigend mogelijk antwoord te geven. 
In het Openbaar Jaarverslag klantreacties van Kinderopvang Skar leest u de aard en de afhandeling van de klantreacties die ouders bij ons hebben ingediend.

BEKIJK HET JAARVERSLAG KLANTREACTIES 2017